Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, przeprowadziło już po raz po raz siedemnasty, ankietę diagnozującą rynek badań w Polsce. Ankieta tworzona od lat według standardów ESOMAR, jest źródłem cennej wiedzy o agencjach prowadzących badaniach i trendach wśród firm zlecających badania. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania zbiorczego zestawienia opisującego rynek badawczy. Adresatami ankiety są tradycyjnie już agencje badawcze, jednak w tym roku, w odpowiedzi na przeobrażenia jakim ulega rynek badań, Towarzystwo zaprosiło do udziału w projekcie także inne podmioty realizujące badania konsumenckie i społeczne.

Ankieta może również stanowić podstawę opublikowania informacji o Państwa firmie badawczej w wydawanym corocznie przez PTBRiO Roczniku "Rynek Badań - Badacze - Firmy Badawcze". Możliwość publikacji informacji dotyczy podmiotów, których 50% dochodu pochodzi z badan i dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunków:
- jeden z pracowników jest Członkiem PTBRiO
- firma należy do OFBOR
- jeden z pracowników jest Członkiem ESOMAR.


Informacja prasowa.

 

 nl