Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

 toolkitAgata Nowotny i Magda Kochanowska: Coraz częściej myślenie wizualne pojawia się w procesach badawczych jako element wspierający komunikowanie skomplikowanych treści.

Tematyka szkolenia

Visual Thinking jest narzędziem, które jest powszechnie stosowane przez projektantów, i które zastosowane w pracy zespołów interdyscyplinarnych skutecznie wspiera ich komunikację, w szczególności w zakresie planowania i trwania procesu projektowego oraz realizacji prototypów. Proces wizualizacji wspiera także porządkowanie i weryfikowanie idei podczas sesji kreatywnych (warsztatów, burzy mózgów) oraz pozwala na tworzenie szybkich prototypów rozwiązań.

Coraz częściej myślenie wizualne pojawia się w procesach badawczych jako element wspierający komunikowanie skomplikowanych treści.

Standardowa edukacja skupia się na rozwijaniu lewej półkuli – odpowiedzialnej za myślenie analityczne, naukę języków obcych, logikę i matematykę. Prawa półkula – odpowiedzialna za intuicję, sztukę, muzykę, myślenie holistyczne, kreatywność – bardzo często nie jest wykorzystywana w pełni. Stosowanie Visual Thinking sprzyja aktywizacji tych obszary mózgu, które pozostają w uśpieniu.

Do kogo kierowane jest szkolenie

Szkolenie jest kierowane do wszystkich zainteresowanych nowymi zjawiskami poszerzającymi obszar tradycyjnych badań marketingowych. W szczególności do:

- badaczy zainteresowanych możliwościami aplikowania metod wizualizacji w procesach badawczych (w szczególności w przypadku projektów realizowanych w metodologii Design Thinking)

- menadżerów produktów poszukujących nowych metod działania,

- pracowników działów rozwoju i nowych produktów zainteresowanych poznaniem nowych obszarów działań

- osób pracujących w działach innowacji, gdzie potrzebna jest otwartość na nowe metody pracy wykraczające poza standardy.

Korzyści dla uczestników

- zapoznanie się z pojęciami związanymi z myśleniem wizualnym

- poznanie podstawowych narzędzi służących wizualizacji

- poznanie sposobów na skuteczną komunikację za pomocą obrazów, rysunków, metafor

- stosowanie wizualizacji w procesie projektowym

- przetestowanie w praktyce wybranych metod działania

- przedyskutowanie możliwości wykorzystania metod wizualizacji w obszarze swojej specjalizacji

- ćwiczenie umiejętności swobodnego dobierania narzędzi służących wizualizacji

- poznanie innych osób zainteresowanych tematem oraz specjalistów z dziedziny Visual Thinking i Design Thinking.

Forma szkolenia

2-dniowy warsztat będzie wykorzystywał różne formy:

- prezentacje i wykłady

- ćwiczenia praktyczne

Przewidywana praca własna do wykonania pomiędzy spotkaniami.

Stopień zaawansowania szkolenia

Podstawowy. Zalecana jest podstawowa wiedza na temat Design Thinking

Szczegółowy zakres szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu Visual Thinking

2. Myślenie metaforyczne, myślenie lateralne, myślenie obrazami - teoria i ćwiczenia

3. Podstawowe narzędzia służące wizualizacji - prezentacja i ćwiczenia

4. Proces wizualizacji w czterech krokach: LOOK – SEE – IMAGINE – SHOW. Opis faz tworzenia wizualizacji

5. Precyzyjne odpowiedzi na sześć pytań w formie sześciu szablonów: who/ what? - portrait; how much? - chart; where? - map; when? - timeline; how? - flowchart; why? - plot - prezentacja i ćwiczenia

6. Dobieranie odpowiednich szablonów do wyrażania konkretnych pojęć (wizualizacja procesów uwarunkowanych w czasie i przestrzeni z udziałem określonych osób i obiektów) - prezentacja i ćwiczenia

7. Zaawansowane narzędzia wizualne wspomagające komunikację. Wizualizacja procesu projektowego - prezentacja i ćwiczenia

8. Budowanie indywidualnego języka wizualnego

9. Zastosowanie narzędzi w konkretnych sytuacjach (np. użycie języka wizualnego jako wsparcia podczas wypowiedzi, wprowadzanie elementów wizualnych w prezentacjach multimedialnych)

Prowadzą: 

nowotny_agata

  

   AGATA NOWOTNY

kochanowska_magda

 

 

  

  MAGDA KOCHANOWSKA

 

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni od 9.00 do 16.30

Miejsce: siedziba PTBRiO, ul. Szarotki 11, Warszawa

2017 03 09 2dni


 
 ZAMAWIAM


   ZAMAWIAM

 

 

pdf

 

 nl