Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

 toolkitAgnieszka Łebkowska: Badania online coraz powszechniej wkraczają w życie działów marketingu. Szkolenie wprowadza w świat najważniejszych decyzji, jakie klient powinien świadomie podjąć przy projektowaniu i realizacji badań online, a następnie prowadzi przez najważniejsze wątki dotyczące zasad stosowania, zalet, ograniczeń, wykorzystania narzędzi, dobrych praktyk i najczęstszych błędów.

Konstrukcja szkolenia uwzględnia perspektywę kliencką, mechanizmy i zjawiska zachodzące w relacjach z klientami wewnętrznymi przed realizacją badania i po prezentacji wyników. 

Do kogo kierowane jest szkolenie 
Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych korzystaniem z badań internetowych po stronie klienta.

Korzyści dla uczestników 
Uczestnik szkolenia będzie:

- znał narzędzia, techniki badawcze wykorzystywane w badaniach online;

- potrafił rozstrzygnąć i uzasadnić, kiedy zastosować badania online, a kiedy sięgać po offline;

- znał zasady projektowania badań online na poszczególnych etapach;

- znał najważniejsze dylematy i możliwe błędy, jakie można popełnić realizując badania online;

- wiedział, jak maksymalizować wiarygodność badań i jak pracować w tym zakresie z klientami wewnętrznymi.

Forma szkolenia:
szkolenie 2-dniowe. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają ankietę na temat doświadczeń i wiedzy o badaniach internetowych.

Stopień zaawansowania:
szkolenia podstawowe - wstęp do badań online poprzedzający kolejne szkolenia specjalistyczne

  lebkowska tricky online 

Szczegółowy zakres szkolenia

1. Świat badań online - najważniejsze źródła i rodzaje danych/informacji dostępnych w online, ich wady, zalety i zastosowania. Perspektywa agencji a perspektywa klienta, oczekiwania klientów wewnętrznych. Specyfika respondentów, zachowań, treści, narzędzi. Online a offline – możliwości i ograniczenia.
2. Etapy projektowania badań online, najważniejsze decyzje i źródła błędów. Poszukiwanie dostępnych źródeł danych, stawianie hipotez, definiowanie populacji, dobór technik pomiaru, planowanie analiz. Analiza danych zastanych, treści, próby RTS a próby panelowe, badania usability, badania efektywnościowe.
3. Dobre praktyki i najczęstsze błędy – case studies.
4. Budowanie wiarygodności badań w relacjach z klientami wewnętrznymi. Zalety i wady projektów realizowanych samodzielnie vs z agencją badawczą, kluczowe elementy wpływające na wiarygodność badań.
5. W jakich warunkach badania internetowe są właściwe, a w jakich nie – praktyczne wytyczne co do tematyki, badanych populacji, wykorzystywanych metod badawczych.

 Prowadzi:

wisniewska_foto_2014

 

 

 

 

 

 Agnieszka Łebkowska

 

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych

2015 10 28 2dni

  ZAMAWIAM   ZAMAWIAM

 

pdf

 

 

 

 

Partnerami szkolenia są:

marketing przy kawie logo

nowymarketing logo

 nl