Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

 toolkitAnna Mazerant i Adam Polasz: Opowiemy: o niestandardowych i mniej popularnych metodach badawczych, o alternatywnych źródłach informacji, o integracji i kumulacji wiedzy dostępnej w organizacji i poza nią, o umiejętnym prowadzeniu wnioskowania na wyższym poziomie (metaanalizy), o sposobach na wykorzystanie potencjału obecnych narzędzi badawczych i nadaniu im nowych funkcji, o poszerzeniu procesu badawczego o dodatkowe fazy (m.in. pre-research).

Tematyka szkolenia

Badaczu, managerze – czy zdarzyło Ci się kiedyś zwątpić w użyteczność prowadzonych bądź zlecanych badań? Czy miałeś kiedyś wrażenie, że, mimo dołożenia wszelkich starań, badanie nie przynosi odpowiedzi na zadane pytania, nie dotyka istoty rzeczy, albo wręcz pokazuje zafałszowany obraz rzeczywistości?!

Bardzo możliwe, że stało się tak w wyniku zastosowania rutynowego podejścia do badania, kanonicznego przekonania, że „tak się badać powinno”. Na rutynie traci zarówno Klient, którego problem pozostaje nierozwiązany, jak i badacz, który traci autorytet i podkopuje zaufanie wobec badań.

Często błąd polega na przyjęciu zbyt wąskiego spojrzenia na postawiony problem i nieświadomym pominięciu istotnego kontekstu, bez którego nasz badawczy trud okazał się daremny. Czasem pytania kierujemy do niewłaściwych osób, oczekujemy od respondentów rzeczy niewykonalnych, albo tracimy czas na badania, podczas gdy trafną (bądź wystarczająco trafną) odpowiedź mamy na wyciągnięcie ręki.

Chcielibyśmy opowiedzieć o nowym, szerszym rozumieniu badania – jako procesu zdobywania wiedzy, wykorzystującego wszelkie dostępne źródła i sposoby, poszerzającego zestaw wykorzystywanych narzędzi i zmieniającego sposób korzystania z nich.

Dzisiejszy badacz ma znacznie szerszy dostęp do informacji i ciekawych narzędzi niż mu się wydaje (i niż używa) i może zgromadzić znacznie więcej potencjalnie użytecznych informacji do analizy i wnioskowania.

Opowiemy: o niestandardowych i mniej popularnych metodach badawczych, o alternatywnych źródłach informacji, o integracji i kumulacji wiedzy dostępnej w organizacji i poza nią, o umiejętnym prowadzeniu wnioskowania na wyższym poziomie (metaanalizy), o sposobach na wykorzystanie potencjału obecnych narzędzi badawczych i nadaniu im nowych funkcji, o poszerzeniu procesu badawczego o dodatkowe fazy (m.in. pre-research).

Do kogo kierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy mają styczność z badaniami, zarówno po stronie klienckiej (np. brand managerów), jak i agencji (badawczych, reklamowych, domów mediowych).

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat: nowych możliwości jakie stają przed nimi jako badaczami/poszukiwaczami; szkolenie zainspiruje ich do nowego podejścia do projektowania i prowadzenia badań, do poszukiwania innych sposobów wykorzystywania dotychczasowych narzędzi i metod, zmierzenia się z tematyką materiałów niebadalnych.

Forma szkolenia

Wykład ilustrowany wieloma case’ami pochodzącymi z projektów dla różnych kategorii, zestawiających wyniki z badań wraz z wynikami marketingowymi oraz ćwiczeniami warsztatowymi.

Stopień zaawansowania szkolenia

Szkolenie średniozaawansowane, dla osób posiadających podstawową wiedzę nt. badań marketingowych.

  polasz mazerant zerwijmy z rutyna

Szczegółowy zakres szkolenia

1. Starting point – (co jest problemem, na czym powinniśmy się skupić?) refleksje nad problemem biznesowym przed rozpoczęciem projektowania badania, sposoby formułowania / dekonstrukcji briefów badawczych.

2. Faza pre-research, (badanie przed badaniem). Wstępna eksploracja dostępnej wiedzy, wykorzystanie potencjału organizacji. Audyt badań, praca warsztatowa itp.

3. Konteksty i referencje – ważność doboru materiału i zakresu pojęć do badania, doprecyzowanie i zawężenie/poszerzenie pola poszukiwań.

4. Alternatywne źródła wiedzy i analiz („data is everywhere”) - wykorzystywanie danych I raportów powszechnie dostępnych, Google trends & insights, analizy posiadanych danych, big data.

5. Niestandardowe typy badań / analizy – online community, trendy, agile research, benchmarking, wywiady eksperckie i wewnątrz organizacji.

6. Metaanalizy posiadanego materiału (danych, kampanii, case’ów, badań itp.)

7. Pułapki wnioskowania – korelacje pozorne, dylematy próby; przykłady rozbieżności wyników w zależności od metodologii badania

8. Badania tematów „trudnych”; kampanii 3600 / materiałów OOH, ambient, virale, sponsoring etc.

 

 Prowadzą:

mazerant a

 

 

 

 

 

Anna Mazerant

 

 

polasz adam   Adam Polasz

 

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni od 9.00 do 16.30

Miejsce: siedziba PTBRiO, ul. Szarotki 11, Warszawa

2016 11 03 2dni

   ZAMAWIAM


   ZAMAWIAM

 

pdf nl