Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

nowe 2
Motto: Szkoda, że jeszcze żaden neurolog, psycholog społeczny, ani inny naukowiec nie pokazał dowodu na to, że tak popularny ostatnio neuromarketing jest skuteczny...

/anonimowy użytkownik Wirtualnych Mediów/ 

Piotr Machel i Janusz Sielicki: Badania fizjologiczne, na których oparty jest neuromarketing, wprowadzają zupełnie nową jakość w dziedzinie badań marketingowych. Aplikacja elektroencefalografii (EEG) i eye trackingu na polu marketingu dostarcza wyzwań nie tylko badawczych, ale przede wszystkim interpretacyjnych. Jednocześnie umożliwia tworzenie nowych pomysłów i rozwiązań. W naszym szkoleniu pokazujemy jak połączyć EEG z eye trackingiem uzyskując w ten sposób synergię obydwu metod pomiaru. Zwracamy również uwagę na możliwości, które daje takie podejście, jak również ograniczenia, o których nie można zapominać.  

Do kogo kierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do pracowników marketingu mających do czynienia z badaniami rynku jak również badaczy pracujących po stronie klienta i w agencjach badawczych.

Korzyści dla uczestników

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metodologię badań fizjologicznych EEG i eye tracking oraz dowiedzą się jak praktycznie można je stosować. Przetestują narzędzia umożliwiające realizację tego typu badań.  Zorientują się, w jakich sytuacjach warto używać badań neuromarketingowych. Naszym celem jest również pokazanie całego procesu od briefu aż po raport.

Forma szkolenia:

Prezentacja metodologii, analiza case study. Cześć praktyczna: analiza problemu badawczego, wybór metod, przeprowadzenie mini-badania.

Stopień zaawansowania szkolenia:

uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać wiedzy na temat badań fizjologicznych i neuromarketingu. Powinni natomiast posiadać podstawową wiedzę na temat badań marketingowych.

  sielicki machel neuromarketing

Szczegółowy zakres szkolenia

1. Przedstawienie metodologii i ogólnych założeń dotyczących badań fizjologicznych, neuromarketingu oraz neuroscience.

2. Omówienie i interpretacja case study – badania klienta z sektora bankowego

3. Analiza problemu badawczego pod kątem dobrania odpowiedniej metody.

4. Przeprowadzenie mini-badania z udziałem uczestników szkolenia

 

Prowadzą:

machel piotr

 

  

 

 Piotr Machel

 

 

sielicki janusz

 

   

 Janusz Sielicki

 

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych.

2015 09 03 1dzien

  ZAMAWIAM

 

 ZAMAWIAM

 

 

pdf

 

Partnerami szkolenia są:

nowymarketing logo

 

marketing przy kawie logo

Marketing przy Kawie to branżowy e-magazyn o marketingu i reklamie, skierowany do profesjonalistów i pasjonatów. Prezentujemy w sposób przystępny analizy, wyniki badań, opinie, poglądy i idee marketingowe. Opisujemy najbardziej aktualne zagadnienia i trendy. Gromadzimy również bieżące informacje ze świata marketingu i reklamy. Marketing przy Kawie jest prawdopodobnie największą bezpłatną bazą wiedzy i inspiracji z dziedziny marketingu. 

 nl