Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

 masterclass

Tematyka szkolenia: Proponowane szkolenie zapozna Cię z praktycznymi technikami zarządzania projektem oraz zespołem projektowym w podejściu Agile/Scrum. Dodatkowo poznasz nawyki SPOCO® lidera budujące przedsiębiorczą kulturę pracy w zespole. 

Zarówno klienci jak i firmy badawcze poszukują rozwiązań, które mogą podnieść komfort współpracy, zwiększyć wydajność i skuteczność badań rynkowych. Poza jakością wyników badania doceniają coraz bardziej elastyczność, zwinność i bieżącą komunikację w trakcie trwania projektu badawczego.

Proponowane szkolenie zapozna Cię z praktycznymi technikami zarządzania projektem oraz zespołem projektowym w podejściu Agile/Scrum. Dodatkowo poznasz nawyki SPOCO® lidera budujące przedsiębiorczą kulturę pracy w zespole. Skupiamy się zarówno na komunikacji i budowaniu relacji, planowaniu i organizacji pracy jak i na przeprowadzaniu zmian.

Jako lider projektu, dzięki nabytym nawykom i umiejętnościom społecznym nawet trzykrotnie podniesiesz efektywność spotkań indywidualnych i grupowych. Skutecznie zatroszczysz się o rytm pracy i przyspieszysz proces podejmowania decyzji.

Do kogo kierowane jest szkolenie

Kierownicy projektów i zespołów pracujący w dynamicznym środowisku.

Korzyści dla uczestników

Praktyczne umiejętności i narzędzia, dzięki którym nawet trzykrotnie podniesiesz komfort pracy, wydajność i skuteczność zespołu projektowego:

 • Dowiesz się jak umiejętniej zarządzać oczekiwaniami klientów.
 • Poznasz narzędzia pomocne w planowaniu pracy własnej i zespołu.
 • Przećwiczysz umiejętności łagodzenia napięć i budowania zaangażowania w zespole.
 • Dowiesz się, jak szybko ocenić poziom zrównoważenia i zwinności projektu, wychwycić obszary do zmiany i je wprowadzić.
 • Zrozumiesz podstawy z budowania przedsiębiorczej kultury pracy w organizacji.

Kluczowe pojęcia i zagadnienia

 • Komunikacja i zarządzanie oczekiwaniami klienta.
 • Cykl życia projektu: zakres, planowanie-realizacja-podsumowanie.
 • Organizacja pracy: ścieżka sukcesu, punkty kontrolne, zadania bieżące.
 • Zwinność: tworzenie wartości dodanej każdego dnia, monitorowanie blokad, presji i postępów, zmiana priorytetów i szybkie podejmowanie decyzji.
 • Przywództwo: nadawanie kierunku i rytmu pracy, motywowanie i angażowanie współpracowników.

Forma szkolenia

Jednodniowy warsztat: ok. 80% czasu to ćwiczenia praktyczne (zdobywanie wiedzy przez doświadczanie), podczas których uczestnicy aktywnie pracują na sytuacjach z własnej praktyki zawodowej.

Stopień zaawansowania szkolenia

Szkolenie jest dedykowane dla osób zarządzających projektami na co dzień. Wcześniejsze doświadczenie w metodyce Agile nie jest wymagane. Osoby znające metodykę Agile skorzystają z nawyków i narzędzi SPOCO® lidera.

Wartości dostarczane przez szkolenie

 szojer dzida

 

Szczegółowy zakres szkolenia

 

Skuteczna realizacja celów projektu:

- Sprawna identyfikacja kluczowych czynników sukcesu

- Śledzenie postępu i dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji i oczekiwań na bieżąco

- Efektywne wykorzystanie czasu dzięki skupieniu się na priorytetach i eliminowaniu zbędnych zadań i analiz

Budowanie zaangażowanego zespołu (również pracującego zdalnie): 

- Prowadzenie dziennych spotkań rewidujących kierunek rozwoju i postępy

- Delegowanie budujące współodpowiedzialność za rezultat i współpracę

- Komunikowanie informacji zwrotnej, która rozwija kompetencje i zaangażowanie

- Konstruktywne wykorzystanie konfliktów i różnic zdań

Rozwijanie relacji partnerskiej pomiędzy agencją badawczą a zleceniodawcą

- Budowanie zaufania i zaangażowania dzięki umiejętności słuchania, odpowiadania na potrzeby

- Skuteczne łagodzenie napięć

- Sposoby komunikowania postępu na bieżąco i wspólnego ustalania rekomendacji

Uwaga: zakres ćwiczeń może zostać zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb grupy.

 

Prowadzą:

szojer aleksander

   

 

 

   Aleksander Szojer

 

 

  

dzida tomasz

   

 

 

   Tomasz Dzida

 

  

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, w godz. 9.00 do 16.30

Miejsce: siedziba PTBRiO, ul. Szarotki 11, Warszawa

2018 02 09 1dzien

  

 

 

  ZAMAWIAM

 

pdf

 

 

 

 

 

 nl