Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

Zapraszamy na spotkanie, którego tematem będzie:

Gdynia marzec 2016Nowe trendy w konsumpcji i metody badań

Wokół nas ciągle słyszymy o trendach, trendach konsumenckich. Co to właściwie jest? Najprościej pisząc trend to istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie. Dziedziną, którą się zajmiemy jest konsument. Mamy świadomość, że trendy mają charakter krótko lub długookresowy, zasięg globalny lub tylko regionalny. My skupimy się na Polsce.

Trend jak wiadomo powstaje na skutek oddziaływani otoczenia w wymiarze ekonomicznym, demograficznym, społecznym, prawnym i politycznym oraz technologicznym. Cechą charakterystyczną trendów jest współwystępowanie (wzajemne nakładanie się na siebie trendów), ale też dywergencja, czyli powstawanie jednoczesne kontr trendów, np. fastfood   i slow food.

Po co to robimy? Otóż poznanie trendów to jednocześnie lepsze rozumienie konsumenta. To bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych badań i insightów. Dzięki dobrej znajomości trendów łatwiej nam będzie rozpoznać szanse rynkowe. Możliwe też będzie stymulowanie innowacji, generowanie pomysłów. Zyskamy znakomity materiał stymulacyjny dla warsztatów i burz mózgu.

Dobra znajomość konsumenta jest podstawą zarządzania kategorią i marką. Wsparcie dla planowania strategicznego; podstawa do wyboru optymalnej ścieżki rozwoju, a co za tym idzie zdobycie przewagi nad konkurencją.

Dzięki znajomości konsumenta łatwiej nam będzie: dokonać segmentacji rynku, pozycjonować produkty dla poszczególnych grup odbiorców, budować strategie produktu oraz strategie komunikacji i promocji.

 

 

Arkadiusz Wódkowski 

Rocznik 1969.Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Konsultantmarketingowy. Ponad 25 lat pracy w badaniachspołecznych i marketingowych. Założyciel QSLConsulting, w skład której wchodzą: IRIS, ABM,AMPS. Specjalizuje się w analizie: trendówkonsumenckich, jakości obsługi oraz motywacji isatysfakcji konsumentów. Był prezesem PolskiegoTowarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. W wolnychchwilach gra w brydża, ogląda sport na żywo, gra wtenisa i koszykówkę, jeździ na nartach i chodzi doteatru. Podróżuje kamperem po kraju i Europie.Żona Eliza, córkiWeronika i Wanda.

Wstęp wolny. Polecamy i zapraszamy!

Data: 23 marca 2016 r., godz. 12:15
Miejsce: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 83, Sala B-20

 

 nl