Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

Publikujemy poniżej podpisany m.in. przez nasze Towarzystwo list otwarty stowarzyszeń branżowych, skierowany do Sz.P. Jacka Kurskiego, Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej. 

 

LIST OTWARTY ORGANIZACJI BRANŻOWYCH DO TVP

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r.

Telewizja Polska S.A.

BIURO ZARZĄDU

ul. Jana Pawła Woronicza 17

00-999 Warszawa

Szanowny Pan Jacek Kurski

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej

 

Szanowny Panie,

Organizacje branżowe zrzeszające polskie i międzynarodowe agencje mediowe, reklamowe, firmy badawcze i media,
z
dużym zdziwieniem odbierają wypowiedzi władz TVP podważające wiarygodność badań telemetrycznych na polskim rynku.

Prowadzone przez AGB Nielsen badania mediowe dostarczają podstawowych wskaźników, które od wielu lat są podstawą w rozliczeniach kampanii reklamowych w telewizji. Ich wiarygodność i rzetelność jest gwarantem profesjonalizmu świadczonych usług reklamowych oraz marketingowych. Stanowią one także podstawowe narzędzie codziennej pracy osób zatrudnionych w tej branży.

Na wszystkich rozwiniętych rynkach badania mediowe są przedmiotem wspólnej oceny organizacji branżowych i często podlegają audytowi wykonywanemu w imieniu mediów, reklamodawców i agencji mediowych. Badanie telewizji AGB Nielsen w Polsce jest jednym ze starszych na rynku, mające swoją renomę oraz tradycję, a także reprezentujące uznany na świecie standard. Jest ono przeprowadzane na 30 różnych rynkach, a jego rzetelność była i jest wielokrotnie potwierdzana przez niezależnych audytorów.

Doceniamy wszelką troskę o wiarygodność i jakość dostępnych na polskim rynku badań, ale nie rozumiemy powodów jej aktualnego podważania. Dlatego jako organizacje branżowe, którym zależy na jak najlepszych relacjach pomiędzy uczestnikami rynku reklamy oraz przestrzeganiu standardów, jesteśmy gotowi uczestniczyć w rozmowach, które wyjaśnią zgłaszane wątpliwości. Służymy w tym zakresie doświadczeniem najbardziej uznanych w kraju specjalistów, którzy współtworzyli i współtworzą polski rynek reklamy i badań, aby wspólnie przyjrzeć się tym kwestiom.

Zapraszamy do spotkania i rozmów wyrażając nadzieję na jak najszybsze wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Paweł Tyszkiewicz

Pełnomocnik Zarządu

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

 

Izabela Rudak

Prezes Zarządu

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

 

Tomasz Sławiński

Pełnomocnik Zarządu

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

 

 

 

 

 

 nl