Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

 

Oświadczenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii
w sprawie publikacji wyników badań przez Telewizję Polską

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r.

Telewizja Polska S.A.

Biuro Zarządu

ul. Jana Pawła Woronicza 17

00-999 Warszawa

Szanowny Pan Jacek Kurski

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej

Szanowny Panie,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, wobec faktu opublikowania przez TVP w dniu 10 maja 2016 r. wyników badań w sposób wprowadzający w błąd opinię publiczną, a także propagowania przez publicznego nadawcę treści godzących w dobre imię zawodu badacza, czuje się w obowiązku oświadczyć, że:

  1. Bezpośrednie porównywanie wyników badań zrealizowanych różnymi metodami, w tym m.in. metodami pomiaru pasywnego i deklaratywnymi, może prowadzić do sformułowania nieuzasadnionych wniosków oraz istotnych nadinterpretacji. Na gruncie metodologii badań społecznych i rynkowych takie porównanie jest traktowane jako poważny błąd merytoryczny.
  2. Powszechnie przyjętym na świecie i rekomendowanym przez ESOMAR (Światową Organizację Badaczy Rynku i Opinii) standardem pomiaru oglądalności telewizji jest panelowe badanie telemetryczne. Kwestionariuszowe badania telefoniczne typu „day after recall”, oparte na deklaracji z pamięci, a nie na faktycznym pomiarze widowni, nie mogą być traktowane per se jako badanie oglądalności i wiarygodnie porównywane z wynikami pomiarów telemetrycznych.
  3. Istotą profesji badacza jest zachowanie bezstronności i obiektywizmu w stosunku do przedmiotu badania. Kategorycznie stwierdzamy, że przypisywanie badaczom poglądów tożsamych z wynikami prowadzonych przez nich badań jest całkowicie nieuprawnione. Propagowanie przez media publiczne takiego schematu myślowego podważa zaufanie do wszelkich badań, co w dłuższej perspektywie może znacząco utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizacje pomiarów postaw i oczekiwań społecznych, a przez to obrócić się przeciwko interesowi publicznemu. Uważamy takie działania za nieodpowiedzialne.

Misją PTBRiO jest troska o zachowanie wysokich standardów prowadzenia badań demoskopijnych, działanie na rzecz prawidłowego rozumienia, interpretacji i wykorzystania wyników badań oraz dbanie o dobre imię zawodu badacza. Wyrażamy nadzieję, że w dyskursie publicznym wyniki badań będą wykorzystywane we właściwy sposób jako bezstronne źródło wiedzy o społeczeństwie oraz  instrument dialogu. Oczekujemy, że jako dobro wspólne badania pozostaną wolne od partykularnych interesów i interpretacyjnych nadużyć.

Z poważaniem,

W imieniu zarządu PTBRiO,

Izabela Rudak

Prezes

 nl