fbpx
 

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

ul. Szarotki 11
02-609 Warszawa
KRS: 00 000 94 810
REGON: 011 148 441
NIP: 526 26 27 777
Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.