fbpx
 
fmcg
Jacek Gałązka
exPress
Projektant graficzny gazet, magazynów ilustrowanych, książek i stron internetowych. Doradca wydawców prasy w sprawach organizacji procesów redakcyjnych (workflow), grafiki i zarządzania zespołem dziennikarskim. Edytor i edukator. Trener i organizator szkoleń z dziedziny wizualnej przentacji treści w mediach tradycyjnych i cyfrowych. Ekspert i koordynator programów NGO wspierających rozwój wolnych mediów na Wschodzie. Wcześniej redaktor i menadżer wysokonakładowej prasy codziennej, m.in. sekretarz redakcji i dyrektor artystyczny „Super Expressu”.