R dla badaczy
– poziom podstawowy
24 i 25 września 2020 r.
trener:
Marek Młodożeniec, Sotrender
zgłoś się
Pakiety statystyczne wykorzystywane w agencjach badawczych rzadko łączą możliwości analizy danych z funkcją tworzenia estetycznych i w pełni konfigurowalnych wykresów. Język programowania R oferuje niemal nieograniczone możliwości analizy i wizualizacji danych. Jest elastyczny i wszechstronny

Pakiety statystyczne wykorzystywane w agencjach badawczych rzadko łączą możliwości analizy danych z funkcją tworzenia estetycznych i w pełni konfigurowalnych wykresów – każdy badacz i analityk zna frustrację, która towarzyszy przeklejaniu tabel wynikowych do Excela lub PowerPointa, a potem formatowaniu każdego wykresu oddzielnie. Nawet po zakończeniu pracy nad raportem, każde powtórzenie pomiaru wymaga wykonania szeregu czasochłonnych czynności, zanim powstanie raport z kolejnej edycji badania. Wszystko to wydłuża czas pracy, utrudnia jej automatyzację i zwiększa ryzyko błędów.
Język programowania R oferuje niemal nieograniczone możliwości analizy i wizualizacji danych. Jest elastyczny i wszechstronny – umożliwia analizę danych o dowolnej strukturze, w dokładnie taki sposób, jaki jest nam potrzebny. Umożliwia zarówno wykonywanie doraźnych analiz eksploracyjnych, jak i świetnie się nadaje do automatyzacji zadań powtarzalnych. Pozwala na tworzenie estetycznych, interaktywnych wykresów. Każdy badacz słyszał o możliwościach R, ale panuje powszechna obawa przed jego używaniem, ze względu na konieczność nauki programowania.
Zamierzam pokazać, że korzystanie z pakietu R wcale nie jest trudne, i umożliwić bezproblemowe przejście przez pierwszy etap nauki. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności i szereg praktycznych podpowiedzi, które umożliwią im stopniowe zwiększanie biegłości w korzystaniu z R w toku codziennej pracy z danymi..

Szczegółowy zakres szkolenia:

 • Prezentacja zalet, możliwości i zastosowań R
 • Instalacja narzędzi i zapoznanie z interfejsem RStudio
 • Pakiety: ich rola, możliwości, instalacja i ładowanie
 • Typy zmiennych, konwersje między typami
 • Przetwarzanie zmiennych tekstowych, logicznych i numerycznych
 • Tworzenie i przekształcanie macierzy i ramek danych
 • Przeszukiwanie obiektów wielowymiarowych i odwoływanie się po adresie do ich elementów
 • Selekcja przypadków i zmiennych
 • Programowanie w potokach: operator %>%
 • Opis statystyczny jednej zmiennej: wyliczanie parametrów i opis rozkładu
 • Definiowanie własnych funkcji statystycznych
 • Wczytywanie danych z zewnętrznych źródeł
 • Przekształcanie struktury danych z formatu długiego w format szeroki i na odwrót
 • Łączenie baz danych wierszami i kolumnami
 • Rekodowanie zmiennych i tworzenie nowych zmiennych jako funkcji zmiennych istniejących
 • Wizualizacja, opis i testowanie istotności współzależności między zmiennymi:
  • tabele kontyngencji
  • porównania średnich w podgrupach
  • analiza korelacji
  • model regresji liniowej

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Kurs podstawowy kierowany jest do badaczy ilościowych i analityków danych, którzy chcą zacząć wykorzystywać R do analizy danych z badań ankietowych i innych źródeł. Osoby mające doświadczenie w pracy z R mają szansę odświeżenia i uporządkowania posiadanej wiedzy. Warsztat stanowi wprowadzenie do posługiwania się R - sprawne wykorzystywanie go w pracy badawczej będzie wymagało dalszego szlifowania umiejętności po zakończeniu kursu.

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
 • Instalować R i RStudio, oraz sprawnie pozyskiwać i uruchamiać nowe pakiety
 • Korzystać z funkcjonalności RStudio, wspomagających programowanie w R
 • Korzystać z pomocy i dokumentacji wbudowanej w język R
 • Posługiwać się szeroką paletą funkcji do przetwarzania zmiennych numerycznych, logicznych i tekstowych
 • Tworzyć i przekształcać wielowymiarowe struktury danych, takie jak macierze i ramki danych
 • Przeszukiwać ww. struktury danych i odwoływać się do ich zawartości
 • Wykorzystywać operator %>%  do tworzenia potoków operacji na danych
 • Definiować własne funkcje statystyczne
 • Wczytywać dane z zewnętrznych źródeł: pliki tekstowe, arkusze Excel, bazy SPSS, internet
 • Zmieniać format danych z formatu baz relacyjnych („długiego”) na częściej stosowany w badaniach format „szeroki”
 • Łączyć bazy danych wierszami (dodawanie przypadków) i kolumnami (dodawanie zmiennych)
 • Rekodować zmienne i dokonywać podstawowych operacji czyszczenia danych
 • Przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne:
  • opis parametryczny jednej zmiennej
  • tabele rozkładu jednej zmiennej
  • tabele kontyngencji
  • porównania między średnimi (test t, ANOVA)
  • analiza korelacji
  • model regresji liniowej
 • Eksportować dane, wyniki analiz i wykresy do zewnętrznych katalogów

Kluczowe pojęcia i zagadnienia:

Pojęcia z zakresu programowania: obiekt, zmienna, typ zmiennej, konwersja typów, konkatenacja, generator liczb pseudolosowych, funkcja, argument funkcji, argument domyślny, macierz, ramka danych, adres, format długi i szeroki, klucz, pętla, inkrementacja, plik CSV (comma-separated values)

Pojęcia statystyczne: średnia, mediana, kwartyl, minimum, maksimum, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, zmienna kategorialna, zmienna ciągła, rozkład zmiennej, rekodowanie zmiennej, liczebność, częstość, rozkład brzegowy, rozkład warunkowy, rozkład łączny, tabela kontyngencji, niezależność stochastyczna, istotność statystyczna, test t, analiza wariancji, korelacja, współczynnik korelacji, regresja liniowa, histogram, wykres pudełkowy, wykres rozrzutu

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie miało formę warsztatową. Zdecydowaną większość czasu spędzimy, pisząc i testując kod na własnych komputerach. Moduły tematyczne składające się z teorii i przykładów będą przedzielane ćwiczeniami indywidualnymi, służącymi utrwaleniu materiału.

Stopień zaawansowania:

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób bez, lub z niewielkim doświadczeniem w posługiwaniu się R. Podstawowa wiedza na temat stosowanych w badaniach analiz, jak np. tabele krzyżowe, korelacje czy testy istotności będzie pomocna, ale zagadnienia te w razie potrzeby zostaną objaśnione. Doświadczenie w programowaniu w innych językach nie jest wymagane.

pdf
Anna Mazerant
Marek
Młodożeniec
Sotrender

termin: 24 i 25 września 2020 r.
czas trwania: 16 godzin szkoleniowych w godz. 9.00-16.30
miejsce: PTBRiO, Szarotki 11, Warszawa
w cenie: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, przerwy kawowe, lunch
najlepsza cena: do dnia:
1499 zł 3.IX
regularna cena:
1699 zł
zgłoś się
ceny netto

Chcesz wiedzieć więcej?

więcej informacji udzieli Ci koordynator szkoleń
Anna Chodkiewicz

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com