fbpx
head lebkowska 2023a
Badacz(ka) po stronie klienta – jak skutecznie wspierać firmy klientocentryczne
8 grudnia 2023 r. 
Trenerka:

Agnieszka Łebkowska (Head of Business & Customer Intelligence, Cyfrowa Foto)

In God we trust, all others bring data.” — W Edwards Deming

Rola badacza po stronie klienta różni się od roli badaczy „agencyjnych”. Poza znajomością metodologii, statystyki, narzędzi analitycznych oraz wiedzy dziedzinowej („o moim biznesie”) wymaga także dodatkowej wiedzy i umiejętności, które pozwalają:

 • zorganizować skuteczny proces badawczy we współpracy z zewnętrznymi agencjami badawczymi,
 • zorganizować skuteczny proces badawczy klientów swojej firmy przy wykorzystaniu zasobów wewnętrznych,
 • podejmować decyzje „co badamy sami, a co zlecamy na zewnątrz” aby zapewnić jakość, dotrzymać terminu i optymalizować koszty badań,
 • zarządzić procesem wykorzystywania wyników badań i analiz (data driven decisions & actions),
 • zarządzić „jakością” pracy na wiedzy, aby firma rzeczywiście z niej korzystała i nie poprzestawała na poziomie fasadowym.

Szczegółowy zakres szkolenia:

 1. Praca z agencjami badawczymi: zapraszanie do współpracy, prowadzenie projektów z agencjami, ewaluacja projektów. Rola klientów wewnętrznych we współpracy z agencjami: jak organizować proces, na co warto pozwalać a na co nie, na co uważać.
 2. Układanie procesu badawczego klientów swojej firmy: badania z klientami versus badania danych wewnętrznych. Badania własnych klientów vs badania z osobami spoza firmy. Skąd się biorą „dobrzy” respondenci, jak układać z nimi współpracę. Planowanie czasu trwania projektu, zarzadzanie harmonogramem. Zarządzanie projektami badawczymi w zgodzie z cyklem życia produktu, cyklem budżetowym firmy. Rola badań w prognozowaniu.
 3. Zarządzanie listą projektów badawczych firmy: jak powstaje lista projektów, jak są wybierane do realizacji, jak są koordynowane, jak są uzupełniane wiedzą ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych (desk research). Jak powstaje budżet badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz plan rozwoju kompetencji badawczych.
 4. Przekazywanie wyników badań klientom wewnętrznym. Dostęp do danych i informacji. Narzędzia business itelligence jako wsparcie komunikacji oraz analiz. Demokratyzacja wiedzy. Rola badacza-klienta, rola ekspertów zewnętrznych, rola menedżerów, rola zarządu firmy. Klientocentryczność w praktyce.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Do osób pracujących po stronie firm zamawiających badania, które chcą rozwijać podejście data driven decisions.

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności planowania współpracy z agencjami z perspektywy badacza po stronie klienta.
 • Nabycie umiejętności oceny szans skuteczności projektów badawczych.
 • Przykłady dobrych i złych praktyk w prowadzeniu projektów badawczych oraz podejmowaniu decyzji w oparciu o dane z badań i analiz.
 • Wymiana doświadczeń, możliwość zderzenia własnych opinii z doświadczeniami uczestników szkolenia.

Kluczowe pojęcia i zagadnienia:

data driven decisions & actions; brief dla agencji, wewnętrzny brief badawczy lub analityczny; plan badań; budżet badań; harmonogram badań i analiz; kompetencje badawcze; koordynacja projektów badawczych i analiz; zarządzanie wiedzą organizacji; demokratyzacja danych; klientocentryczność

Forma szkolenia:

Wykład wsparty case studies z najlepszymi praktykami rynkowymi, uzupełniony o ćwiczenia praktyczne, które pozwolą lepiej przyswoić przekazywaną wiedzę.

Stopień zaawansowania:

Szkolenie na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Wcześniejsze doświadczenie będzie przydatne, ale nie jest konieczne.

pdf

k lebkowska 2023
lebkowska l
Agnieszka
Łebkowska
Cyfrowa Foto
termin: 8 grudnia 2023 r.

czas trwania: 8 godzin szkoleniowych w godz. 9.00-16.30
miejsce: PTBRiO, ul. Szarotki 11, Warszawa

w cenie: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, przerwa kawowa, lunch
najlepsza cena: do dnia:
999 zł 17.XI
regularna cena:
1199 zł
ceny netto

Chcesz wiedzieć więcej?

więcej informacji udzieli Ci koordynator szkoleń
Anna Chodkiewicz