fbpx
 
ilosciowe head
Analiza danych ilościowych, czyli jak nie dać się utopić w data ocean
21 i 22 marca 2024 r.
trenerka:
Agnieszka Łebkowska

“In God we trust, all others bring data.” — W Edwards Deming

Analiza danych ilościowych to klucz do wielu drzwi.

Pozwala ograniczyć ryzyko decyzji. Przyjrzeć się trendom wynikającym z danych. Zobaczyć niebezpieczeństwo zanim nas zaskoczy i dostrzegać „okna możliwości”.

Jeśli chcesz umieć przełożyć wiedzę ze statystyki na konkretne przykłady biznesowe, nauczyć się podstaw pracy badawczej z danymi oraz interpretacji głównych, najpowszechniejszych wskaźników – to szkolenie jest dla Ciebie.


Szczegółowy program:

 1. Dlaczego wyniki badań ilościowych się różnią? Planowanie badań ilościowych i analizy danych. Próby celowe a reprezentatywne, błąd statystyczny i podstawowe założenia analityczne.
 2. Badania deklaracji a badania niereaktywne, generalnie o źródłach danych do analiz.
 3. Praca ze zbiorem danych – przygotowanie do analiz.
 4. Podstawowe analizy: zmienne ciągłe a dyskretne, poziomy pomiaru, analiza jednozmiennowa. EDA – exploratory data analysis.
 5. Analiza struktury populacji w badaniach eksploracyjnych.
 6. Analiza dwuzmiennowa i wielozmiennowa, porównywanie podgrup.
 7. Projektowanie i analiza wskaźników ilościowych. Po czym poznać dobry wskaźnik.
 8. Istotność statystyczna – jak pomaga w podejmowaniu decyzji.
 9. Badania korelacyjne a badania związków przyczynowo – skutkowych.
 10. Wizualizacja danych ilościowych – między interpretacją a manipulacją.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą odświeżyć wiedzę z podstaw statystyki i/lub nauczyć się wykonywania podstawowych i średniozaawansowanych analiz ilościowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność wykonania najpowszechniejszych analiz ilościowych, obecnych w 100% badań i projektów ilościowych.
 • Umiejętność zaplanowania analiz, wyciągania wniosków z zebranych danych, budowania rekomendacji na podstawie danych.
 • Uporządkowanie wiedzy z obszaru planowania i wykonywania analiz ilościowych i podstaw statystyki.

Kluczowe pojęcia i zagadnienia:

EDA (exploratory data analysis), analiza jednozmiennowa, analiza dwuzmiennowa, analiza wielozmiennowa, dane deklaratywne, dane behawioralne, wskaźnik, operacjonalizacja zmiennych, związek przyczynowo – skutkowy, struktura populacji a struktura próby, próba celowa, próba reprezentatywna, błąd statystyczny, korelacja a regresja, badania eksperymentalne, analiza czynnikowa.

Forma szkolenia:

Wykład wsparty case studies z najlepszymi praktykami rynkowymi, uzupełniony o ćwiczenia praktyczne, które pozwolą lepiej przyswoić przekazywaną wiedzę. Wykład do ćwiczeń w proporcji 50:50. Ćwiczenia praktyczne wykonywane będą na zbiorach danych przekazanych przez organizatora, konieczne będzie przyniesienie laptopa z zainstalowanym MS Excel.

Stopień zaawansowania:

Szkolenie na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Konieczna jest podstawowa wiedza o korzystaniu z MS Excel.

pdf
ilosciowe k
lebkowska l
Agnieszka
Łebkowska


termin: 21-22 marca 2024 r.
czas trwania: 16 godzin szkoleniowych w godz. 9.00-16.30
miejsce: PTBRiO, Szarotki 11, Warszawa
w cenie: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, przerwy kawowe, lunch
najlepsza cena: do dnia:
1699 zł 29.II
regularna cena:
1999 zł
ceny netto

Chcesz wiedzieć więcej?

więcej informacji udzieli Ci koordynator szkoleń
Anna Chodkiewicz