fbpx
mental header2
Janusz Komór
EEI Market Research
komor2
Badacz holistyczny (zarówno ilościowy jak i jakościowy) o ponad 25 letnim doświadczeniu, który w EEI Market Research realizował badania i pracował dla wielu najbardziej znanych marek rynku FMCG. Przez okres 8 ostatnich lat równolegle pracował po stronie korporacji FMCG - klienta badań, projektując, konsultując i merytorycznie wspierając najważniejsza badania ilościowe tej korporacji. Posiada unikatowe doświadczenia w zakresie przedmiotu szkolenia, gdyż w ciągu ostatnich 12 miesięcy skutecznie wdrożył i zrealizował w Polsce kilka projektów Mental Availability i Distinctive Assets. Autor kilku prezentacji badawczych na Kongresach Badań Rynku w Polsce. Przez 4 lata członek Zarządu PTBRiO.