FACEBOOK.COM/BADACZE
25 listopada, godz. 18.00-19.30

Słuchać czy nie słuchać,
czyli o projektowaniu wobec wyzwań społecznych

Rozwijanie docenianych produktów bądź usług wymaga dobrego poznania użytkownika. Taka nauka płynie z dobrych doświadczeń, które rozwijający się w branży technologicznej UX rozpowszechnił na inne sektory. Czy projektowanie produktów i usług musi być odpowiedzią na potrzeby użytkowników tu i teraz. Jak pogodzić potrzeby większości i mniejszości i jak mają się w tym odnaleźć organizacje? Czy powinniśmy zawsze pytać, a może starać się kształtować nowe postawy wobec wyzwań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych?

INSIGHT CLASH

Insight clash to arena, na której zderzają się różne perspektywy. Zaprojektowana jako swobodna przestrzeń wymiany myśli dla architektów doświadczeń, data scientist, psychologów, socjologów i każdego kto interesuje się wiedzą nt. człowieka i otaczającego nas świata.

PRELEGENCI


Perspektywa praktycznego UX - czy da się łączyć cele biznesu z kwestiami społecznej odpowiedzialności?!

Opowiem m.in o tym, że firmy konkurują już nie tylko o klientów, ale i o pracowników. A Ci najlepsi motywowani są nie tylko pieniądzem, a możliwością pracy w firmie odpowiedzialnej, świadomej, nastawionej na zrównoważony rozwój i szeroko rozumianą chęć czynienia realnego dobra.
Managing Director, Symetria UX.
17 lat doświadczenia w branży UX. Początkowo w planowaniu kampanii internetowych, tworzeniu kreacji reklamowych, realizacji badań usability, projektowaniu UX. Obecnie zarządza pracą agencji Symetria oraz aktywnie współtworzy strategię marki i wspiera rozwój nowych obszarów działalności. Pracował dla marek takich jak Orange, T-Mobile, Mastercard, Link4, Santander Bank Polska. Trener certyfikatu UX-PM, wykładowca na uczelniach SWPS i Wyższej Szkoły Bankowej.

Czas posłuchać pracowników – i skończyć z erą eksperta

Opowiem, dlaczego warto pytać nie tylko klientów, ale również pracowników o zdanie częściej niż w corocznej ankiecie satysfakcji. Co robić, aby skutecznie włączać ich głos w proces projektowania rozwiązań mających poprawić doświadczenie pracy? Na przykładzie zmiany kultury spotkań zdalnych w Santander Bank Polska pochylę się nad rolą badań (zwłaszcza jakościowych) i analityki na różnych etapach projektowania i wdrożenia propracowniczych zmian.
Ekspertka ds. budowania doświadczeń pracowników, Santander Bank Polska.
Jest odpowiedzialna za wdrażanie rozwiązań polepszających doświadczenie pracy w banku – w tym za poznanie potrzeb i oczekiwań pracowników i włączenie ich głosu w proces projektowania. Badaniami środowiska pracy zajmuje się od 2016 r. Etnolożka, która wierzy w moc rozmowy z drugim człowiekiem jako źródła najlepszych insightów i service designerka, stawiająca człowieka w centrum – zwłaszcza w miejscu, w którym codziennie spędza 1/3 doby.

Sprawiedliwe projektowanie- pomiędzy człowiekiem a systemem?

To będzie podróż, podczas której razem będziemy rysować horyzont sprawiedliwego projektowania. Czy projektowanie skoncentrowane na człowieku może być gwarantem sprawiedliwych rozwiązań? A może wręcz przeciwnie, być może tylko wtedy, kiedy przyjmiemy perspektywę systemową naturalnie obejmiemy głos każdego, dla każdego znajdziemy rozwiązanie?
Creative Mind w In Visible Studio - Insights in action.
Projektuje usługi od 2014 roku. Przez pierwsze lata swojej działalności - w szczególności - usługi i innowacje społeczne. Urząd Przyszłości jest jej odpowiedzią na pracę z samorządami oraz instytucjami publicznymi. Ponadto, rozwija In Visible Studio - Insights in action, które specjalizuje się w badaniach na potrzeby projektowania i moderowaniu procesów kreatywnych głównie dla klientów biznesowych z Polski, Europy Zachodniej i Północnej. Jest inicjatorką i współzałożycielką polskiego oddziału Service Design Network oraz sygnatariuszką w Design Justice Network.