Konferencja

Konsument 2018 to najważniejsza w Polsce konferencja trendwatchingowa. Już dziś zarezerwuj 7 czerwca, aby poznać wyniki największego w Polsce badania trendów. To efekt blisko rocznej pracy potężnego kolektywu łowiecko-analitycznego, który nie tylko zebrał, ale także w innowacyjny sposób uporządkował dla Ciebie setki fascynujących zjawisk konsumenckich i kulturowych.

Program

9.30-10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00-10.30 Trend to, czy fad a może zwykły hajp, czyli 10 lat obserwacji polskiego konsumenta, Arkadiusz Wódkowski, PTBRiO
Zanim dane zjawisko stanie się trendem, mamy do czynienia z obserwacją: czasem to są zjawiska inne od oczekiwanych, nasze zdziwienia, mniejsze i większe zmiany. Te wszystkie niedopasowania, pęknięcia w otoczeniu to mogą być zwykłe hajpy (hype) chwilowe, szumne podekscytowania, nawet mody, które przemijają czasem fady dość efymeryczne chwilowe wariactwa. K ”parzyste” pomaga nam zrozumieć polskiego konsumenta w sposób systematyczny już 10 lat. Zapraszam na krótką przejażdżkę po świecie prognoz zbiorowej mądrości tłumu badaczy. Znajdziecie 3 istotne predykcje, 7 całkiem udanych prognoz zachowań konsumenckich i 2 zupełnie nietrafione hipotezy.

Arkadiusz Wódkowski - ekspert PTBRiO. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad 25 lat pracuje w branży badawczej. Na początku jako badacz terenowy potem szef sieci ankieterów, rekruter na wywiady, moderator, autor analiz i raportów. Obecnie jest konsultantem marketingowym. Laureat nagrody Mercator w kategorii badania jakościowe. Autor najlepszego referatu na V Kongresie Badaczy. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Jest inicjatorem studiów podyplomowych Zarządzania Jakością Obsługi w Szkole Głównej Handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty systematycznie oceniane jako jedne z najlepszych. Specjalizuje się badaniach trendów konsumenckich, potrzeb i motywacji. Żona Eliza, córki Weronika i Wanda. Systematycznie i czynnie zajmuje się grą w koszykówkę, brydża sportowego, tenisa, tangiem argentyńskim, podróżami kamperem, oglądaniem polskiego sportu na żywo.
10.30-11.00
Apetyt na ideologie, czyli co konsumuje dzisiejszy konsument?, Krzysztof Polak (Semiotic Solutions)
Do dzisiejszego konsumenta już nie pasuje klasyczna definicja „osoby, która konsumuje dobra i usługi”. Dzisiejszy konsument konsumuje przede wszystkim ideologie, wartości i narracje zaczerpnięte wprost ze świata kultury popularnej. Dzisiejszy konsument bardziej niż kiedykolwiek żyje w świecie popkulturowych treści, które stały się jego aktualnym ekosystemem. Aby takiego konsumenta zrozumieć i interpretować jego zachowania powinniśmy przyjąć logikę kulturową – potrzebna jest rama interpretacyjna oparta na mechanizmach tworzenia i dystrybucji znaczeń w świecie kultury popularnej.  W projekcie K18 przyjęliśmy taką właśnie ramę interpretacyjną.

Krzysztof Polak - z wykształcenia kulturoznawca (studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskiem, studia doktoranckie SWPS w Warszawie). Współzałożyciel Semiotic Solutions - firmy, która wprowadziła na polski rynek marketingowy semiotykę. Specjalizuje się w zaawansowanych analizach wizualnych i językowych z wykorzystaniem modeli semiotycznych wypracowanych na gruncie semiotyki uniwersyteckiej, językoznawstwa czy antropologii kulturowej. W ciągu 12 lat istnienia firmy zrealizował ponad 180 projektów analityczno-doradczych dla takich marek jak Winiary, Tyskie, Żywiec, Lipton, Dove, PZU, T-Mobile, mBank, Netia, nc+. Realizuje również zlecenia dla sektora publicznego m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Środowiska czy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jest autorem wielu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy publikacji o międzynarodowym charakterze - ESOMAR Semiotic Series. Prowadził szereg prelekcji w podczas polskich i międzynarodowych konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu.
11.00-12.00 Nowe utopie i ideologizacja, Bartłomiej Brach (brightlight)
„Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje” – Viktor Frankl w swojej książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu” opisującej doświadczenia pobytu w obozie koncentracyjnym przywołuje te słowa kilkukrotnie. Były one aktualne w czasach Nietzschego – turbulentnego rodzenia się nowego porządku drugiej połowy XIXw. Były one aktualne dla Viktora Frankla w połowie XXw. w trakcie najstraszniejszej z wojen. Dziś, na początku XXIw., mimo tego, że nie dotykają nas traumy poprzednich pokoleń, wydają się nie mniej adekwatne.

Dlaczego żyjemy, pracujemy, kochamy się…? Jednostki szukają sensu życia i pracy w gabinetach terapeutów i wszelkiej maści u coachów. Firmy nie mają już luksusu niezabierania zdania w sprawach innych niż biznesowe – oczekuje się od nich działania zgodnie z wartościami i walki o nie. Względy społeczne wygrywa się wizjami tłumaczącymi, dlaczego dziś nam jest źle, a dlaczego jutro będzie znowu dobrze. Polityka „ciepłej wody w kranie” została wyparta przez politykę tożsamościową. Pytanie „dlaczego” jest na ustach wszystkich.

Będziemy je mieć na ustach też w trakcie sesji „Nowe Utopie i Ideologizacja”. W jej trakcie prześledzimy sfery rzeczywistości, w których ta ideologizacja jest najsilniejsza. Zobaczymy, co jest tej ideologizacji treścią i jakie utopie wokół nich są osnuwane. Wreszcie z warstwy opowieści o świecie przejdziemy do realnego działania – dotkniemy tego, jak wykorzystują je marki. Te najsilniejsze są niczym innym jak nośnikami ideologii. Marki produktów, kiedy szukamy sensu dokonując konsumenckich wyborów. Marki organizacji, kiedy szukamy wpływu w miejscu pracy. To będzie o utopiach i tych utopii urzeczywistnianiu.

Bartłomiej Brach - doradca organizacji w zakresie internal brandingu. Doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH. Zajmuje się nadawaniem sensu pracy w organizacji. Swój odnajduje w pracy z polskimi przedsiębiorcami profesjonalizującymi zarządzanie swoimi firmami. Doświadczenie doradcze zdobył pracując jako brand consultant w agencjach w Warszawie (BNA, one11) i w Londynie (Saffron Brand Consultants) oraz animując Króliczą Norę - sieć badaczy młodych Polaków. Współwprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania tożsamości i kultury organizacji. 
12.00-12.45 lunch
12.45-13.45 O jeden post za daleko, Anna Rzeźnik (CPC Brand Consultants)
Podążając za tropem świeżych i prawdziwych insightów konsumenckich badacz, marketer czy strateg musi nieraz wyjść poza swój własny, bezpieczny i znajomy świat. Odwiedzić miejsca, do których nie tak łatwo trafić, przebić się przez bańkę facebookowych algorytmów podsuwających nam ciągle tylko to, co na pewno zlajkujemy i wejść w nowe, nieznane zakątki internetu. Takie wędrówki dają do myślenia. Uczą, że Polska, czy nawet Warszawa, nie wygląda tylko tak, jak nasza codzienna droga z domu do pracy, że nie wszyscy ludzie myślą czy czują podobnie jak nasi znajomi, a często myślą wręcz zupełnie odwrotnie. Okazuje się wtedy, że pewna ważna prawda o świecie, o ludziach, wreszcie o naszych briefach jest tam, gdzie nas na co dzień nie ma. A znaleziska, im bardziej oddalimy się od tego co znane, przestają być komfortowe i przyjemne. Niektóre z nich przynoszą zwątpienie, obawy. Podczas jednej z takich wędrówek w trakcie projektu K2018 musieliśmy zadać sobie ważne pytania o kryzys relacji, zaufania i narastającą agresję. Zapraszam Państwa by podczas sesji „O jeden post za daleko”, wraz z naszymi gośćmi spróbować na te pytania odpowiedzieć.

Anna Rzeźnik – zawodowo zajmuje się tworzeniem strategii marek i przekładem świata młodych na język zrozumiały dla korporacji i marek w firmie doradczej CPC Brand Consultants. Z przyjemnością analizowała kulturę youtuberów, gamingu, zamkniętych facebookowych grup młodzieżowych czy kwestię różnic i napięć pokoleniowych. Współzałożycielka Króliczej Nory - niezależnej grupy badaczy trendów z końca internetu. Z wykształcenia socjolożka, z zamiłowania internautka. 
13.45-14.45 Pragmatyzacja codzienności, Agnieszka Warzybok (Research Consultant, Trendwatcher w ABM)
To, że wszystko płynie a świat ciągle się zmienia, jest być może truizmem, bowiem mówili o tym już starożytni. Warto jednak wiedzieć, w którą stronę i w jaki sposób świat „płynie” w danym czasie, tym bardziej że jeszcze nigdy nurt świata nie był tak wartki. Wydaje się, że dotarliśmy obecnie do punktu, w którym towarzyszące nam do niedawna względność, relatywizm i konieczność ciągłego konstruowania siebie przestały być odpowiednimi strategiami na życie. W starciu z nowoczesnym, technologicznym światem, który wciąż stawia nowe pytania i buduje nowe sytuacje, w obliczu kryzysu autorytetów zaczynamy zmieniać strategię radzenia sobie z nadmiarem i brakiem stałości. Poszukujemy stabilności, praktycznych i efektywnych rozwiązań. Coraz bardziej liczą się skuteczność, wydajność i spryt, a także przydatność stosowanych rozwiązań. Wygoda naszego życia staje się celem samym w sobie. Myślimy i działamy praktycznie po to, by nasze działania były produktywne. Eliminujemy nadmiar, racjonalnie dysponujemy czasem. Wymieniamy się sposobami na to, jak „zhakować życie”. Doceniamy pracę rąk. Wolimy używać zamiast posiadać. Skrupulatnie obliczamy opłacalność podejmowanych działań. Jak powiedział William James, amerykański filozof i psycholog żyjący na przełomie XIX i XX wieku, twórca nurtu filozoficznego zwanego pragmatyzmem: „sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć”. Wydaje się, że właśnie ponownie odrabiamy tę lekcję. Podczas sesji „Pragmatyzacja Codzienności” zastanowimy się nad tym, jak owe zmiany wpływają na konsumenta, rynek i biznes w Polsce. Zapraszam!

Agnieszka Warzybok - Badaczka społeczna i marketingowa. Baczna obserwatorka rzeczywistości i trendów konsumenckich  (współtwórczyni raportu trendowego K16). W branży badawczej od 2010 roku. Specjalizuję się w prowadzeniu i realizacji projektów związanych z budowaniem relacji z klientami, komunikacją, wizerunkiem marek oraz badań na potrzeby B2B. W pracy ceni niestandardowe podejście, łącząc różne metody badawcze i podejścia metodologiczne. Laureatka pierwszej edycji konkursu PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii) i OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) – „zbadaj.to zostań badaczem”. Aktywna trenerka prowadząca warsztaty, szkolenia i wykłady dla klientów, środowisk akademickich i badawczych.
14.45-15.15 kawa
15.15-16.15 Na krawędziach (dobrej) zabawy, Paweł Pawiński (Brandico/Cięty Język)
Najlepiej bawimy się wtedy, kiedy trudno byłoby bawić się (jeszcze) bardziej. Bo najfajniejsze rzeczy dzieją się na krawędziach. Wyłaniają się na obrzeżach kultury i/lub dochodzą do samego końca skali. Tylko czy da się te krańce chwycić? Tak, ale kiedy się to zdarzy, niestety przestaną być już tak fajne. Co możemy z tym - jako badacze i marketingowcy - zrobić? Na przykład spróbować je opisać, ale nie po to, by straciły swoją magię, tylko po to, by zobaczyć, co faktycznie jest w nich skrajnego (czyli pociągającego): dziwnego, ordynarnego, nieoczywistego. A potem sprawdzić, czy przypadkiem ten sam mechanizm nie obowiązuje w głównym rozrywkowym nurcie (spoiler - obowiązuje). I o tym będzie moja sesja.

Paweł Pawiński – pracuje w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej UWr jako patron specjalności Branding oraz opiekun koła naukowego Brandico. Równolegle do prowadzonych zajęć działa w warszawskiej Króliczej Norze oraz we wrocławskim Ciętym Języku. 
16.15-16.45 Zrozumieć.Przetłumaczyć.Wykorzystać. Czyli made by trend. Renata Szopa-Milde (Intersnack Poland)
Dziś nie jest problemem dla marketera, aby wiedzieć jakie są trendy konsumenckie - mamy dostęp do wielu źródeł opisujących trendy. Problemem może być natomiast zrozumienie trendu i adaptacja do własnej kategorii produktowej, czyli przetłumaczenie trendu na potrzeby naszych konsumentów. A czy warto podejmować ten trud? Zważywszy na fakt, że większość nowych produktów jest inspirowana trendami konsumenckimi, to raczej konieczność niż wybór. Dobry marketer nie musi być wróżką, musi być dobrym tłumaczem trendów. Zobaczmy jak to się robi na konkretnych złych i dobrych przykładach, nauczmy się używać „suwaka trendologicznego” w praktyce, zastanówmy się jakie nowe produkty mogą powstać na podstawie trendów, o których usłyszymy w czasie konferencji K18.

Renata Szopa-Milde – Marketing Director Poland, Digital Comunication Manager Europe w Intersnack. Marketer z kilkunastoletnim doświadczeniem, zdobywanym jako dyrektor marketingu, ale także jako badacz i strateg. Prowadzone przez nią marki odnoszą udokumentowane sukcesy rynkowe. Obecnie pracuje jako Dyrektor Marketingu w firmie będącej liderem rynku słonych przekąsek w Europie. Przez 3 lata zwiększyła sprzedaż biznesu brandowego w Polsce o 60%. Wcześniej pełniła taką funkcję w międzynarodowych firmach FMCG. Przez 5 lat była niezależnym konsultantem w zakresie strategii marketingowych. Jest absolwentem marketingu (Uniwersytet Ekonomiczny Kraków). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Ekonomicznych Podstaw Współpracy Gospodarczej w Ramach Unii Europejskiej (Uniwersytet Hamburg) oraz z Psychologii Zmian Postaw i Zachowań Konsumenckich (Uniwersytet Warszawski). Podjęła studia doktoranckie i pisze doktorat z pozycjonowania marek. Pasjonuje się marketingiem strategicznym, w szczególności pozycjonowaniem marek i produktów innowacyjnych. Jest osobą niezwykle kreatywną, autentycznym pasjonatem marketingu. Jest doskonałym i cenionym przez organizację oraz ludzi managerem.
16.45 Podsumowanie

Warsztaty

Warsztaty trendwatchingowe to rozwiniecie Konferencji K18. Pokażemy Ci w ich trakcie jak odkrycia największego w Polsce badania trendów mogą wspomagać sukces Twojej marki/biznesu. Jeśli rolą konferencji jest dostarczenie Ci inspiracji, to zadaniem warsztatu jest pokazanie, jak zmieniać je w rozwiązania dla R&D, marketingu i komunikacji w Twojej firmie/organizacji. To dlatego podzieliliśmy warsztaty wg kategorii, a do ich prowadzenia zaprosiliśmy branżowych ekspertów.

Finanse
12 czerwca
Food&Dinining
13 czerwca
Health&Wellness
14 czerwca
Manifest Marki
15 czerwca

Finanse
12 czerwca

„Kto ma wiedzę o konsumencie ten z czasem będzie miał i pieniądze”

Dziwne, jak wszyscy ukrywamy, że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze pisał Lew Tołstoj. Temat pieniędzy stary jest jak świat, choć wciąż wstydliwy i trudno się o nich rozmawia. Powtarzane czasem Pecunia non olet (Pieniądze nie śmierdzą) wypowiedziane przez Cycerona bywa częstą inspiracją, motywacją do działań. Czy także konsumenckich?

Na warsztatach „pieniądz” podejmiemy wspólne działania nad tworzeniem konceptu produktów w oparciu o trendy konsumenckie. Do przygotowanych koncepcji usług rynku finansowego zaplanujemy komunikację marketingową (inspirowaną trendami). Wszystko w luźnej atmosferze warsztatowej. Ale z bardzo systematyczną i krytyczną weryfikacją co wynika z projektu k18 dla świata finansów? Wszak wiemy, że Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. Zachęcamy zatem do zakupu szkolenia. A właściwie do inwestycji w szkolnie.

Pamiętajmy jednak, że pieniądze to nie wszystko, a wszystko bez pieniędzy to … Już dziś dla autora najbardziej kreatywnego zakończenia tego zdania czekamy 12 czerwca z merytorycznym upominkiem. Do zobaczenia.

Chcemy by po warsztatach uczestnicy mówili tak, kto ma wiedzę o konsumencie ten z czasem będzie miał i pieniądze czego sobie i Państwu życzymy.

Czy słuchacze mogą się mylić?


Arkadiusz Wódkowski
ekspert PTBRiO
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad 25 lat pracuje w branży badawczej. Na początku jako badacz terenowy potem szef sieci ankieterów, rekruter na wywiady, moderator, autor analiz i raportów. Obecnie jest konsultantem marketingowym. Laureat nagrody Mercator w kategorii badania jakościowe. Autor najlepszego referatu na V Kongresie Badaczy. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Jest inicjatorem studiów podyplomowych Zarządzania Jakością Obsługi w Szkole Głównej Handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty systematycznie oceniane jako jedne z najlepszych. Specjalizuje się badaniach trendów konsumenckich, potrzeb i motywacji. Żona Eliza, córki Weronika i Wanda. Systematycznie i czynnie zajmuje się grą w koszykówkę, brydża sportowego, tenisa, tangiem argentyńskim, podróżami kamperem, oglądaniem polskiego sportu na żywo.


Artur Noga-Bogomilski
Department Director w GfK Polonia
Socjolog. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz studiów podyplomowych "Badania marketingowe. Postawy i zachowania konsumentów. Z badaniami marketingowymi związany od ponad dziesięciu lat. Miłośnik badań ilościowych, szczególnie rozwiązań metodologicznych, które nie bazują na bezpośrednich deklaracjach respondentów. Obecnie Department Director w GfK Polonia. Odpowiada za pozyskiwanie oraz utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami firmy w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym, paliwowym i pokrewnych. Współautor książki "Badania marketingowe. Od teorii do praktyki" (2007).


Food & Dining
13 czerwca

Temat jedzenia jest wieczny. Wszyscy się na tym znamy, mamy ulubione produkty, dania, kawiarnie, restauracje, sklepy spożywcze. Każdy wie, co lubi, co jest na czasie – a to oznacza, że zaproponowanie nowych produktów, a tym bardziej nowe „twarze” produktów już istniejących – jest coraz trudniejsze. Aby zwiększyć szanse powodzenia i zmniejszyć ryzyko - powinny one odpowiadać nowym gustom, pomysłom, oczekiwaniom związanym z jedzeniem – nowym trendom. W ten sposób możemy wyjść poza nasze własne upodobania i doświadczenia – i osadzić pomysł w świecie konsumentów, dla których przygotowujemy nowe propozycje.

Jak to zrobić? Nad tym popracujemy w trakcie warsztatu, na którym będziemy pracować „na trendach konsumenckich”. Niektóre z nich działają „tu i teraz”, niektóre są punktem wyjścia dla produktów i usług, które sukces odniosą za dwa – trzy lata.

Będą praktyczne ćwiczenia, sposoby na „wbudowanie” większej idei w produkt lub usługę oraz dobra, inspirująca zabawa.

Do zobaczenia na warsztacie!


Agnieszka Łebkowska
Managing Director w MANDS
Badacz, trener. Absolwentka psychologii, w branży od 1998. Pracowała w PBS DGA (od badacza po pełnomocnika zarządu) oraz TNS OBOP (lider sektora technology). W Grupie Onet S.A. była dyrektorem działu badań i analiz. Obecnie dyrektor zarządzający Mands. Koncentruje się na dwóch obszarach: badaniach online oraz badaniach dla obszaru HR (employer branding, kultura organizacyjna, badania pracowników, efektywność rozwoju zawodowego) Lubi dziwne pytania i nietypowe projekty.


Agnieszka Warzybok
Research Consultant i Trendwatcher w ABM
Badaczka społeczna i marketingowa. Baczna obserwatorka rzeczywistości i trendów konsumenckich (współtwórczyni raportu trendowego K16). W branży badawczej od 2010 roku. Specjalizuję się w prowadzeniu i realizacji projektów związanych z budowaniem relacji z klientami, komunikacją, wizerunkiem marek oraz badań na potrzeby B2B. W pracy ceni niestandardowe podejście, łącząc różne metody badawcze i podejścia metodologiczne. Laureatka pierwszej edycji konkursu PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii) i OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) – „zbadaj.to zostań badaczem”. Aktywna trenerka prowadząca warsztaty, szkolenia i wykłady dla klientów, środowisk akademickich i badawczych.


Health&Wellness
14 czerwca

Opowieści o trendach zwykle słuchamy z dużą przyjemnością, traktując je niekiedy jako zbiór ciekawostek na temat świata i konsumenta. A trendy to daleko więcej niż inspirujące zjawiska, które poszerzają nasze horyzonty. To drogowskazy, z których warto korzystać przy różnych zawodowych okazjach:

 • Pracując nad strategią biznesową, czyli wybierając kategorię w którą chcemy zainwestować, grupę docelową i tworząc nowe produkty
 • Określając strategię pozycjonowania, czyli potrzeby, na jakie w ramach danego trendu odpowie nasz marka
 • Tworząc strategię komunikacji, czyli decydując, do jakich potrzeb i pojęć w ramach danego trendu odniesiemy się

W trakcie warsztatu poczujemy jak wiedza o trendach może zapracować na różnych odcinkach naszego zawodowego frontu:

 • Pogłębimy rozumienie trendów i określimy implikacje, jakie mają dla branży health & wellnes
 • Wybierzemy te, które wydaj się najbardziej znaczące
 • Przyjrzymy się kategoriom, którymi zajmują się uczestnicy i zastanowimy się wspólnie, co dla nich z trendów wynika na poziomie strategii biznesowej, pozycjonowania i komunikacyjnej

Każdy uczestnik w tracie warsztatu stworzy własną mapę inspiracji, swój osobisty drogowskaz.


Dorota Cudna-Sławińska,
Managing Director Kantar Healthcare w Kantar Insights
 • Zaangażowana w marketing i badania rynkowe od 2001 roku, początkowo jako badacz ilościowy, następnie jako Business Development Manager w Research International. Odpowiedzialna za projekty dla sektora B2C i B2B, zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych.
 • W latach 2006-2009 jako konsultant ds. Strategii w Esteem rozwijała projekty strategiczne i dla klientów z różnych sektorów.
 • Od 2010 r. Kantar Healthcare (poprzedni Millward Brown) odpowiedzialny za badania rynku i doradztwo dla klientów Pharma & Healthcare.
 • Doświadczony moderator warsztatów strategicznych i kreatywnych dla klientów z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, IT i FMCG. Prowadziła szkolenia z procesu warsztatowego i badań rynku farmaceutycznego w Polskim Towarzystwie Badaczy Rynku i Opinii Publicznej (PTBRiO).
 • Członek PTBRiO oraz prelegent na konferencjach Towarzystwa.

Manifest Marki
15 czerwca

Tchnij w markę rewolucyjnego ducha. Warsztaty z pisania Manifestu Marki.

W czasach rosnącej polaryzacji społecznej i narastającej walki o to, jak ma wyglądać nasz świat, niezabieranie głosu przestaje być luksusem. Staje się podejrzane, a bywa postrzegane jako tchórzliwa miałkość. Tak w wypadku ludzi, jak i marek. Zwłaszcza marek – gdyż dla wielu z nas to marki są nośnikami wartości. Używamy ich, by w jednej chwili powiedzieć coś ważnego o sobie i o swoich ideałach. A jeśli marki nie mówią, to ludzie tracą możliwość wyrazu, a potem tracą i chęć zakupu. Gdzie jest punkt początkowy, od którego marka staje się sztandarem, pod którym warto się gromadzić, z którym warto przemierzać świat, pod którym warto walczyć?

Najprościej napisać z nami manifest. Niejeden już zmienił świat polityki (manifest komunistyczny), sztuki (manifest futurystów), technologii (manifest agile). O tym, jak manifesty zmieniają świat marketingu opowiemy wam na warsztacie. A jak już opowiemy, to pokażemy, co musi się w nim znaleźć i jak taki manifest napisać. I jeszcze go z Wami napiszemy. Tak, by Wasze marki mogły nadawać ton dyskusji o tym, co ważne dziś i jutro.


Bartłomiej Brach
Doradca organizacji w zakresie internal brandingu. Doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH. Zajmuje się nadawaniem sensu pracy w organizacji. Swój odnajduje w pracy z polskimi przedsiębiorcami profesjonalizującymi zarządzanie swoimi firmami. Doświadczenie doradcze zdobył pracując jako brand consultant w agencjach w Warszawie (BNA, one11) i w Londynie (Saffron Brand Consultants) oraz animując Króliczą Norę - sieć badaczy młodych Polaków. Współwprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania tożsamości i kultury organizacji.


Jacek Wasilewski
Badacz, Uniwersytet Warszawski
Badacz komunikacji, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Autor kilku książek o narracjach io językowej komunikacji.

Badanie

Dlaczego badanie Konsument 2018 jest tak wyjątkowe? To modelowy przykład kompleksowego projektu trendwatchingowego.

 • Realizowane od 10 lat
 • 5 fal badania
 • Kilkudziesięcioosobowy zespół badawczo-analityczny
 • Holistyczna metodologia, łącząca badania kulturowe, etnograficzne, wywiady eksperckie, badania ilościowe, big data, dane behawioralne i tysiące godzin analiz treści

Podziękowania

Autorzy projektu – Agnieszka Łebkowska, Bartłomiej Brach, Agnieszka Warzybok, Paweł Pawiński, Krzysztof Polak, Anna Rzeźnik i Oskar Żyndul – serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w projekt K18, a są to: Kuba Antoszewski, Karolina Balmas, Tomasz, Bartnik, Roman Baszun, Krzysztof Bąk, Maciej Biedziński, Łukasz Bielewicz, Tomasz Bieńkowski, Marta Bierca, Magdalena Chojnowska, Artur Czajka, Joanna Damaszko, Julia Dziubecka, Ewa Eron Gorzała, Barbara Frątczak-Rudnicka, Katarzyna Gawlik, Marta Górazda, Anna Górecka, Marcin Hinz, Patrycja Hojka, Piotr Idzik, Monika Jagiełło, Tomasz Jędrkiewicz, Katarzyna Krzywicka-Zdunek, Joanna Mazurkiewicz, Małgorzata Michałowicz, Wiktor Mikołajczyk, Weronika Niżnik, Artur Noga-Bogomilski, Sebastian Nowacki, Agnieszka Ogrocka, Filip Owczarek, Beata Pachnowska, Katarzyna Piwowarczyk, Michał Protasiuk, Beata Rąbińska, Anna Ryterska, Marta Siegieńczuk-Cavet, Anna Siejak, Bartek Sokołowski, Natalia Suska, Leszek Szycman, Anna Ślebioda, Aleksandra Trojanowska, Anna Wensław, Elżbieta Więsław, Agata Woźniak, Arkadiusz Wódkowski, Paweł Wójcik, Basia Zajączkowska, Agnieszka Ziętowska, Marzena Żurawicka, a także studenci z Koła Naukowego Brandico działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim.

K18 nie powstałby bez wsparcia:

Poznaj wyniki poprzedniej fali badania K16, które zachwyciło tysiące odbiorców.

Informacje

Terminy i miejsca:

7 czerwca 2018 r., 10.00 – 16:45

Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, Bracka 25, Warszawa

11-15 czerwca 2018 r., 9.00-16.30

Ceny i zgłoszenie:

Masz wybór! Możesz nie tylko zdecydować, czy chcesz uczestniczyć w samej konferencji, czy konferencji połączonej z warsztatami, ale także wybrać jeden (lub więcej) spośród 4 warsztatów jakie proponujemy. Wystarczy użyć właściwego formularza zgłoszeniowego, a w toku wypełniania w polu uwagi napisać w którym warsztacie chcesz wziąć udział.

Zgłaszasz większą grupę uczestników? Wolisz zrobić to telefonicznie/mailowo? Nie ma problemu. Wystarczy się z nami skontaktować.

zgłoszenie do 
18 maja
zgłoszenie po
19 maja
Konferencja K18 749 zł 849 zł
Wybrany warsztat 749 zł 849 zł
Konferencja + wybrany warsztat 1349 zł 1549 zł

Ceny netto od osoby, członkowie PTBRiO mają możliwość skorzystania z vouchera członkowskiego, koszt zawiera: udział w konferencji i/lub warsztacie, materiały, wyżywienie.

Termin płatności to 14 dni od daty wystawienia faktury pro forma, w przypadku braku terminowej płatności zniżka zostanie anulowana zgodnie z cennikiem.

UWAGA! Liczba miejsc na konferencji i warsztatach jest ograniczona. Po otrzymaniu zamówienia organizator wysyła mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą pro forma. Ostateczną fakturę VAT wystawia po otrzymaniu płatności. Rezygnację z udziału w konferencji i warsztatach bez konsekwencji finansowych można zgłaszać do 31 maja 2018 r., pisemnie za pośrednictwem formularza elektronicznego lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ptbrio.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.

Uczestnictwo w konferencji i warsztatach jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych konferencji i Towarzystwa. Organizatorem jest ORA&Funksters, działająca na zlecenie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.Kontakt

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
ul. Szarotki 11
02-609 Warszawa
tel.: (22) 648 44 92
sekretariat@ptbrio.pl, www.ptbrio.pl
www.facebook.com/badacze