W dniach 16 i 17 października 2003 r. w warszawskim hotelu Marriott odbył się IV Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii.

Kongres zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii przy współpracy Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku zgromadził w tym roku rekordową liczbę 395 uczestników. Oznacza to, że był największym z dotychczas organizowanych w Polsce wydarzeń w branży badawczej. Podobnie jak przed rokiem ponad 2/3 osób, które odwiedziły kongres reprezentowało firmy zlecające badania rynku - korporacje międzynarodowe, agencje reklamowe oraz domy mediowe. Obecni byli także przedstawiciele świata nauki oraz wszystkich ważnych agencji badawczych.

W trakcie kongresu zostały przedstawione 52 prezentacje zgrupowane w 19 sesjach oraz 2 panele dyskusyjne.

Każdy z dwóch dni kongresu miał odmienny charakter. Prezentacje wygłoszone w trakcie pierwszego dnia kongresu zostały wyselekcjonowane przez Radę Programową w drodze konkursu poprzedzającego kongres. Jego ostatnim etapem był wybór najlepszej prezentacji konkursowej dokonany przez uczestników kongresu. W wyniku głosowania zwycięzcą został Waldemar Rojna, konsultant w dziedzinie HCI i Eye Trackingu, który wygłosił prezentację pt. "Eye Tracking. Metodologia i jej zastosowania w badaniach percepcji reklamy i zachowań konsumentów".

W trakcie drugiego dnia kongresowego firmy badawcze prezentowały swoją ofertę agencyjną przedstawiając najnowsze techniki i metody badawcze. Dzięki dużej różnorodności wygłoszonych prezentacji kongres stał się doskonałym źródłem informacji o najnowszych tendencjach w badaniach marketingowych.

 

 

 

 
Największe wydarzenie w branży badań marketingowych
Spotkanie ekspertów z firm badawczych i zamawiających badania
Forum wymiany doświadczeń i oceny stanu rynku badań


 
19 sesji a w nich:
32 prezentacje wyłonione w konkursie
18 prezentacji ofert firm badawczych
3 panele dyskusyjne

skupione wokół tematów:

+ badania satysfakcji i lojalności klientów + planowanie i badania mediów +
+ badania efektywności kampanii reklamowych + badania marki + badania cenowe +
+ badania wspomagające proces tworzenia produktu i marki +
+ badania elementów marketingu-mix +
+ maksymalizowanie korzyści z inwestycji w badania + badania i badacze w Polsce +
+ badania rynku i konsumenta u progu wejścia do Unii Europejskiej +
+ badania opinii społecznej +

09.30-09.45
Otwarcie kongresu
Jan Garlicki (Prezes PTBRiO)
 
Sesja główna
prowadzą Marcin Penconek (PTBRiO), Ryszard Pieńkowski (OFBOR)
09.45-10.15

Princessa - "Powrót do sukcesu"
Małgorzata Blachowska (Nestle Polska)

10.15-10.45
10.45-11.15

Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych
Jan Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski)

11.15-11.45
przerwa na kawę
11.45-12.15

Pomyślność Polaków - obok, wbrew i kosztem państwa
Janusz Czapiński (Uniwersytet Warszawski)

12.15-12.45
12.45-13.15

Lojalność wobec marki w świetle analizy relacji konsument-marka
Matt Wójcik, Michał Kociankowski (IQS and QUANT Group)

13.15-14.15

lunch
  I sesja
Metody i techniki
w badaniach

prowadzi Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski)
II sesja
Planowanie mediów

prowadzi Elżbieta Gorajewska (OFBOR)
III sesja
Badania efektywności kampanii reklamowych

prowadzi Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski)
IV sesja
Zachowania konsumenckie

prowadzi Marzanna Stasińska (Kraft Foods Polska)
14.15-14.45

Młodzi rodzice jako potencjalna grupa docelowa - wielostopniowe badania jakościowe z wykorzystaniem metody fotograficznej
Przemysław Budziło (BBS Obserwator)
Jakościowe planowanie mediów na podstawie badania wskaźnika zaangażowania w oglądanie programu telewizyjnego
Marcin Jarnicki (Biuro Reklamy Telewizji Polskiej),
Paweł Wójcik (IQS and QUANT Group)

Kampanie reklamowe typu DRA - nowe podejście do badań efektywności kampanii reklamowych
Marcin Nietrzebka (Media Planning)

Dziecko - konsument i respondent
Patrycja Venulet (SMG/KRC Millward Brown Company)
14.45-15.15

Eye Tracking.
Metodologia i jej zastosowania w badaniach percepcji reklamy
i zachowań konsumentów.

Waldemar Rojna (konsultant w dziedzinie HCI i Eye Trackingu)


Badania product placement w programach telewizyjnych
Adam Czarnecki (ARC Rynek i Opinia)
Katarzyna Bednarzak (Biuro Reklamy Telewizji Polskiej)

Jaka reklama, taka sprzedaż? Samochody osobowe a reklama
Robert Siadak (EXPERT MONITOR)
Wojciech Drzewiecki (SAMAR)Jak zwiększyć sprzedaż w hipermarketach
Agnieszka Górnicka (ACNielsen Polska)


15.15-15.45 przerwa na kawę
  V sesja
Badania opinii w służbie transformującego się społeczeństwa

prowadzi Jerzy Głuszyński (Pentor)
VI sesja
Badania mediów
prowadzi Elżbieta Gorajewska (OFBOR)
VII sesja
Badania marki

prowadzi Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski)
VIII sesja
Za jaką cenę należy sprzedawać produkty? - możliwości i ograniczenia badań cenowych

prowadzi Marzanna Stasińska (Kraft Foods Polska)
15.45-16.15 część I

referaty:


Jaki obraz polskiego społe-czeństwa wyłania się z ana-lizy wyników badań opinii publicznej? Paweł Śpiewak (Instytut Socjologii UW)

Jaki obraz polskiego społe-czeństwa wyłania się z ana-lizy badania Diagnoza Spo-łeczna 2003? Konfrontacja z wynikami bieżących badań opinii publicznej.
Janusz Czapiński (Wydział Psychologii UW)


Sprzeczności w obrazie opinii publicznej czy różnice stopnia jej ogólności?
Krzysztof Zagórski (CBOS)


Czy można rzetelnie i wiary-godnie prognozować nas-troje społeczne? Propozycja modelu prognostycznego dla systematycznych badań CBOS, Ipsos i PBS.
Andrzej Klarkowski i Joanna Kutner-Pielaszek (DMSiA KPRM)


Czy w oparciu o zebrane doświadczenia podczas badań referendalnych moż-liwe jest szacowanie skali rozbieżności między deklara-cjami respondentów a ich rzeczywistym udziałem w referendum? Elżbieta Illiasiewicz-Skotnicka (UKIE)

Rola badań sondażowych w kształtowaniu kampanii referendalnej.
Jacek Kucharczyk (ISP)

Wnioski z historii jednego pytania - Czy Niemcy są / byli tak jak Żydzi, Polacy, Cyganie ofiarami II wojny światowej? Maciej Kochanowicz (PBS)

część II

dyskusja panelowa
z udziałem:
Antoniego Sułka (Instytut Socjologii UW)
Tomasza Żukowskiego (Instytut Nauk Politycznych UW)
Jacka Żakowskiego (Polityka)
Piotra Pacewicza (Gazeta Wyborcza)
Andrzeja Celińskiego (SLD)
Ludwika Dorna (PiS)

Rynek reklamowy w Polsce - problemy definicyjne, szacowana wielkość poszczególnych jego segmentów
Dariusz Kostrzewski (Agora)
Rewitalizacja marek, czyli jak przywracać im dawną świetność
Agnieszka Węglarz (G7)Możliwości wykorzystania w badaniach marketingowych różnych formatów pytań o gotowość do zapłaty (WTP-Willingnes To Pay) - podstawy teoretyczne i metodyczne metody wyceny warunkowej (CVM - Contingent Valuation Method)
Piotr Gołos (Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej)

16.15-16.45

Segmentacja rynku czytelniczego
Waldemar Izdebski (Media Tak - dom sprzedaży prasy regionalnej)

Stare marki w nowych czasach
Aleksandra Leis (Ipsos)
Anna Czajkowska (Corporate Profiles DDB)

Anna Koszur (Corporate Profiles DDB)Budowanie strategii cenowej w oparciu o różne metody testowania cen
Jan Jerschina (CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej)
16.45-17.00 przerwa
 
VI sesja – ciąg dalszy
Badania mediów

prowadzi Elżbieta Gorajewska (OFBOR)
IX sesja
Badania satysfakcji i lojalności klientów

prowadzi Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski)
X sesja
Jak maksymalizować korzyści z inwestycji w badania

prowadzi Marzanna Stasińska (Kraft Foods Polska)
17.00-17.30

Outdoor - siła niedocenianego medium
Jarosław Pawlak i
Radosław Kasyk (Ströer Media)
Klient chce odejść…- jak go zatrzymać?
Anna Pańkowska (Synovate), Katarzyna Bojarun (Polkomtel)
Jak dobrze przygotujesz atrybuty, tak dobrze będziesz zarządzać marką.
Tomasz Jakubowski (Synovate)

17.30-18.00

Analiza serialu telewizyjnego jako narzędzie zarządzania produktem medialnym
Michał Kociankowski (IQS and QUANT Group)
Paweł Nowicki (producent filmowy)


Analiza satysfakcji i lojalności klientów z zastosowaniem modelu równań strukturalnych
Roman Konarski (Pracownia Badań Społecznych)
Michał Skrzywanek (PTK Centertel)

Return on Investment - jak maksymalizować korzyści z inwestycji w badania
Zbigniew Sawiński (MRInsight)

18.00-20.00 bankiet

 

  Blok I
Metody i techniki w badaniach
prowadzi Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski)
Blok II
Badania wspomagające proces tworzenia produktu i marki
prowadzi Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski)
Blok III
Badania elementów marketingu-mix
prowadzi Marcin Penconek (PTBRiO)
Blok IV
Badania zorientowane na klienta
prowadzi Ryszard Pieńkowski (OFBOR)
Blok V
Badania mediów i dane single source
prowadzi Elżbieta Gorajewska (OFBOR)
09.30-10.00
CBM INDICATOR
Badania marketingowe w procesie tworzenia nowej marki
Maciej Zawisz

  CASE Consumer Attitudes & Social Enquiry
TRI*M - system zarządzania relacją z klientem
Marek Klajda
 
10.00-10.15
przerwa
10.15-10.45

I-METRIA
Badania jakościowe online – nowe wykorzystanie możliwości Internetu w badaniach marektingowych
Krzysztof Modzelewski, Mariola Łącka


Pentor
P'BIS - kompleksowe badanie wizerunku i tożsamości marki
Krzysztof SiekierskiIpsos
Szybki i efektywny test opakowań: Pack Evolution Ipsos
Peter Meyer

Synovate
Customer Commitments Czy jesteś blisko swoich klientów? Czy oni są blisko Ciebie?
Waldemar Kupiec


AGB Polska
Czy chcesz, aby Twoja reklama dotarła do Twoich klientów? Metryczna Fuzja Danych TGI-AGB - nowe narzędzie w planowaniu kampanii telewizyjnych
Tomasz Kolanowski (AGB Polska)
Szymon Marek (Optimedia Poland)

10.45-11.15 przerwa na kawę
11.15-11.45

SMG/KRC Millward Brown Company
Zastosowanie metody CAPI w nowoczesnych badaniach marketingowych
Marcin Kujawski


IQS and QUANT Group
Badanie stylów życia jako element tworzenia strategii komunikacji i promocji
Michał KociankowskiCEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
Testowanie reklam - od modelu do praktyki
Łukasz Pytliński, Szymon BeźnicACNielsen Polska
Satysfakcja klientów to nie wszystko
Maciej Przybysz


EXPERT MONITOR
Najnowsze trendy w monitoringu reklamy
Piotr Słaby


11.45-12.00 przerwa
12.00-12.30

Pracownia Badań Społecznych
Trzy lata doświadczeń z wykorzystaniem metody CAPI
Anna BielskaOPINIA ABR
Dlaczego księgowi lubią poniedziałki? Od koncepcji do produktu. Studium na przykładzie Księgowości i Kadr, dodatku do Gazety Prawnej
Marcin Gromulski (OPINIA ABR)
Andrzej Tkacz (Grupa Wydawnicza INFOR)
4P research mix
Optymalizacja stylu komunikacji w reklamie
Małgorzata Olszewska
Barbara Frątczak-Rudnicka

GfK Polonia
Historia sukcesu Inteligo - case study. Jak segmentować rynki, określać potrzeby potencjalnych klientów, szukać głównych barier korzystania z usług i zastosować wyniki badań w praktyce
Artur Więckowski (Inteligo)
Janusz Sielicki (GfK Polonia)

Global eMarketing
GemiusAudience - szansa na telemetrię w Internecie
Marcin Pery, Małgorzata Wołejko12.30-13.30 lunch
 
Sesja I
Badania rynku i konsumenta u progu wejścia do Unii Europejskiej
Prowadzą: Marzanna Stasińska (Kraft Foods Polska), Elżbieta Gorajewska (OFBOR)

13.30-14.00

International Market Research - The New Horizons
Mario van Hammersveld (ESOMAR) wystąpienie w j. angielskim

14.00-14.20

Życie codzienne klienta w Unii Europejskiej
Aleksander Bielicki (Reckitt Benckiser)

14.20-14.30

podsumowanie sesji
Marzanna Stasińska (Kraft Foods Polska)

14.30-15.00
przerwa na kawę
 
Sesja II
Badania i badacze w Polsce
Prowadzący: Marzanna Stasińska (Kraft Foods Polska), Ryszard Pieńkowski (OFBOR)

15.00-15.20
Rynek badań w Polsce a tendencje światowe
Jan Garlicki (PTBRiO)
15.20-15.50

Badania rynku w Polsce do 1990 roku - oaza czy fatamorgana?
Zofia Kędzior, Magdalena Jaciow (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)

15.50-16.10

Standardy badań w Polsce. Polskie standardy jakości badań na tle światowych standardów.
Łukasz Mazurkiewicz (ARC Rynek i Opinia)

16.10-16.30
16.30-16.45
przerwa
16.45-17.45

Problemy klientów i agencji badawczych - panel dyskusyjny
Prowadzą: Marzanna Stasińska (Kraft Foods Polska), Ryszard Pieńkowski (OFBOR)

Uczestnicy dyskusji:

Edyta Czarnota (Starcom), Jolanta Januć (Unilever), Marcin Kujawski (SMG/KRC), Aleksandra Leis (Ipsos), Beata Narojczyk (PTK Centertel), Agnieszka Sora (GfK Polonia)

17.45-18.00
Wręczenie certyfikatów Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów
Elżbieta Gorajewska (OFBOR)

 

  Jan Garlicki - PTBRiO
Elżbieta Gorajewska - OFBOR
Dominika Maison - Uniwersytet Warszawski
Marcin Penconek - PTBRiO
Ryszard Pieńkowski - OFBOR
Marzanna Stasińska - Kraft Foods Polska
Antoni Sułek - Uniwersytet Warszawski