Newsletter PTBRiO nr 75

"Seminarium "W pogoni za innowacyjnością", 12 stycznia 2012, w godz. 18.00 - 20.00. w Centrum Zielna, Warszawa, ul. Zielna 37, V piętro."

Organizatorami spotkania są: Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (PTE) oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Seminarium adresowane jest do środowisk zaangażowanych w proces tworzenia i oceny polityk publicznych(administracja publiczna, organizacje pozarządowe, eksperci akademiccy) oraz społeczności badaczy rynku i opinii. Tematyka spotkania skoncentrowana jest na innowacyjności jako problemie badawczycm, odgrywającym szczególną rolę w wielu dziedzinach badań społecznych, ewaluacyjnych i marketingowych. Poszukiwanie źródeł i mechanizmów innowacyjności stanowi kluczowe wyzwanie zarówno dla sektora publicznego jak i komercyjnego. Innowacyjność okazuje się bowiem podstawową przewagą konkurencyjną decydującą o szansach rozwojowych państw i regionów oraz powodzeniu przedsiębiorstw w rywalizacji na globalnych rynkach.

W seminarium jako paneliści w spotkaniu wezmą udział: prof. Anna Giza-Poleszczuk, prezes Pracowni Stocznia, Krzysztof Polak i Marzena Żurawicka z Semiotic Solutions oraz Bartłomiej Serafiński, założyciel Touch Ideas. Moderatorem spotkania będzie Michał Kociankowski, PTBRiO.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty i bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja mailowa: sekretariat@ptbrio.pl