- KANDYDATKA DO NAGRODY 25-LECIA PTBRIO -


Uniwersytet Warszawski

Studia socjologiczne ukończyła w Instytucie Socjologii UW, doktoryzowała się na podstawie pracy pt. Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy pod opieką Stefana Nowaka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Habilitację uzyskała w Instytucie Socjologii UW, gdzie pracuje w Zakładzie Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w zakresie socjologii rodziny. Jej zainteresowania naukowe obejmują również socjologię ewolucyjną oraz marketing w perspektywie socjologicznej.

W latach 2012-2016 była prorektorem ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 jest prorektorem ds. rozwoju. W czerwcu 2019 złożyła rezygnację z pełnienia funkcji od 1 września 2019.

Była dyrektorem działu badań rynku i doradcą w zakresie komunikacji marek w grupie Unilever Polska oraz pracownikiem instytutu Millward Brown SMG/KRC.

Od 2009 jest honorowym prezesem Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

NOMINOWANA W KATEGORII

MENTORKA

Mega mądra osoba! No i wychowała kilkoro zacnych badaczy, a na dodatek ciągle działa na niwie nauki!

Łączy niezwykłą mądrość i przenikliwość marketingowo-kulturową z przyjaznością, otwartością i wsparciem dla innych ludzi-badaczy. Niezwykle chętnie dzieli się swoją wiedza, działa w imię dużych i ważnych idei. I można jej słuchać godzinami :)


TYLKO DLA CZŁONKÓW PTBRiO

NOMINOWANA W KATEGORII

EKSPERTKA

Niezwykle kompetentna, posiadająca w swoim dorobku wiele publikacji, mających kluczowy wpływ na kolejne pokolenia socjologów i badaczy.

Wspaniały przykład naukowca i praktyka badań z imponującym dorobkiem zawodowym. Filar naszej branży - wszyscy ją znamy, szanujemy i czerpiemy z jej wiedzy, którą tak chętnie się dzieli. Wyjątkowa osobowość.


TYLKO DLA CZŁONKÓW PTBRiO