BLOK: KOMUNIKACJA
18.04
2024

BADANIA KOMUNIKACJI 4h

09:00-13:00, zajęcia ON-LINE (Zoom)

Opis zajęć

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z obecnie stosowanymi metodami i technikami badań reklamy na różnych etapach jej powstawania – począwszy od wstępnych pomysłów i insightów konsumenckich, poprzez reklamy w formie przejściowej (storyboardy, animatiki), na gotowych reklamach kończąc. Na zajęciach zaprezentowane zostaną popularne narzędzia badawcze wykorzystywane do ewaluacji reklam a także narzędzia niestandardowe wraz z omówieniem ich zastosowania w praktyce.

Kluczowe pojęcia i zagadnienia

AIDA, DAGMAR, macierz FCB, Insight, Benefit, Reason to Believe (RtB), koncept reklamy, storyboard, animatic, fotomatic, stilomatic, key message, badania neuromarketingowe/biometryczne, metody implicite, eye-tracking, mapa cieplna, ścieżka skojrzeń, moodboard, interest trace, priming, efektywność reklamy, pomiar czasów reakcji, kodowanie ekspresji twarzy, analizy semiotyczne w badaniach komunikacji.

Umiejętności, jakie wyniosą z zajęć uczestnicy:

 1. Słuchacz posiada podstawową wiedzę na temat modeli procesu komunikacji leżących u podstawy stosowanych narzędzi.
 2. Słuchacz zna metody i narzędzia wykorzystywane do badania komunikacji reklamowej.
 3. Słuchacz potrafi zoperacjonalizować problem badawczy i dokonać kwalifikacji materiału do badania.
 4. Słuchacz potrafi dokonać trafnego wyboru metod pomiaru komunikatu reklamowego w zależności od jego etapu rozwoju i celu badania
 5. Słuchacz jest przygotowany praktycznie do pracy z badaniami reklam, zarówno jako klient i odbiorca tych badań jak i po stronie agencji reklamowej dostarczającej materiał reklamowy do badania.

Program:

 1. Historia reklamy i historia jej badania – krótkie wprowadzenie we wczesne ujęcia badania efektywności przekazu reklamowego
 2. Klasyczne modelowe ujęcia działania reklamy – AIDA i jej kolejne warianty (np: AIDCAS). Krytyka i obrona modeli fazowych w świetle dzisiejszej wiedzy.
 3. Od psychologii konsumenta do psychologii reklamy: czy i w jakiej mierze indywidualne charakterystyki odbiorców warunkują i różnicują odbiór komunikatów.
 4. Poza psychologią – co do wiedzy na temat reklamy, jej konstrukcji i badania wnoszą studia kulturowe, socjologiczne i semiotyczne.
 5. Kluczowe metody stosowane na różnych etapach badania przekazu reklamowego: badania insightów, skryptów, animatików i gotowych reklam.
 6. Jakościowe badania reklamy – kiedy, w odniesieniu do jakich materiałów, w jaki sposób. O wyjściu poza fokusy i nowych metodach badawczych.
 7. Ilościowe badania reklamy – ilościowe testy insightów, copy-testy reklam.
 8. Analizowanie funkcjonowania gotowej reklamy – znaczenie metod trackingowych i śledzenia „cyklu życia reklamy” i jej funkcjonowania w kontekście mediowym.
 9. Nowoczesność badania reklam: metody implicite: neuroobrazowanie, eye-tracking, studia oparte o czas reakcji.
 10. Podsumowanie i dyskusja

Adam Polasz

Delikatesy Badawcze

Współzałożyciel butiku badawczego Delikatesy Badawcze. Wszechstronne doświadczenie badawcze zawdzięcza poprzednim miejscom pracy: pracował jako Research & Development Director w Difference, Senior Research Manager w Wavemaker, Dyrektor ds. Badań w One Eleven, Insights Manager w Kompanii Piwowarskiej, Główny Specjalista ds. Badań Rynku w Polskiej Telefonii Cyfrowej (T-Mobile). Jest autorem licznych wystąpień konferencyjnych, szkoleń i wykładów z zakresu efektywności komunikacji, raportowania i wizualizacji danych.

CENA EARLY BIRD do 28.03.2024 r.:

ceny netto

W CENIE: udział w szkoleniu, materiały elektroniczne, certyfikat elektroniczny