BLOK: STRATEGIA
18.06
2024

BADANIA U&A ORAZ BADANIA SEGMENTACYJNE 4h

09:00-13:00, zajęcia ON-LINE (Zoom)

Opis zajęć

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać różne podejścia do badań opisujących kategorię i jej konsumenta z szerokiej perspektywy. Częścią szkolenia będą też ćwiczenia pokazujące praktyczną stronę tego typu projektów, począwszy od przygotowania badania aż po analizę i opis danych.
 • Zakres badań U&A i badań segmentacyjnych
 • Różne podejścia do segmentacji
 • Rola badań jakościowych w procesie
 • Cele badania segmentacyjnego
 • Projektowanie badania oraz narzędzi badawczych
 • Podstawy analizy i interpretacji danych
 • Raportowanie i prezentowanie badań tego typu

Kluczowe pojęcia i zagadnienia

Segmentacja, badania U&A, analiza czynnikowa, analiza skupień (clustering), targetowanie

Uczestnik po zajęciach: :

 • Potrafi zdefiniować zakres badania U&A i zaplanować najważniejsze obszary tematyczne
 • Wie czym różni się badanie U&A od segmentacji
 • Zna różne podejścia do segmentacji i wie czym mogą się one różnić
 • Wie do czego służą badania segmentacyjne
 • Zna podstawowe założenia analizy segmentacyjnej i wie jak ją interpretować

Program zajęć:

 1. Wstęp – zakres badań U&A i badań segmentacyjnych.
  • Czym są te badania? Na jakie odpowiadają pytania?
 2. Różne podejścia do opisu użytkowania oraz segmentacji w zależności od kategorii i celów badania:
  • Segmentacja konsumentów
  • Segmentacja okazji
  • Segmentacja produktów
  • Podejście wielowarstwowe / zintegrowane
 3. Rola badań jakościowych w procesie
 4. A właściwie po co ta segmentacja?
 5. Planowanie badania oraz przygotowanie narzędzi.
  • Dobór metody w zależności od wybranego podejścia
  • Dobór próby – metody i potrzebne dane
  • Konstrukcja kwestionariusza – struktura i typowe pytania
 6. Podstawy analizy i interpretacji danych.
  • Wybór zmiennych do segmentacji
  • Segmentacja jest sztuką, czyli wybrane metody statystyczne używane przy segmentacji, ich korzyści i ograniczenia oraz sposób interpretacji
  • Inne analizy wspomagające interpretację danych U&A
  • Interpretacja i nazywanie segmentów – ćwiczenia
 7. Kilka słów o raportowaniu badań U&A i segmentacji.
  • Struktura raportu i budowanie historii z danych
  • Przykłady sposobów prezentowania danych i inne formy przekazywania wyników
 8. Podsumowanie.
  • Planowanie procesu – okoliczności które warto uwzględnić.
  • Miejsce badań U&A i segmentacji w strategii.

Anna
Forycka-Zawadka

Kompania Piwowarska

Z badaniami marketingowymi związana jest od ponad 20 lat – początkowo w agencjach badawczych takich jak Demoskop, IQS i Ipsos, a następnie po stronie producentów. Mówi o sobie, że jest badaczem z krwi i kości, bo dobrze zna i lubi wszystkie elementy procesu badawczego – od przygotowywania narzędzi po szczegóły analiz statystycznych i rekomendacje strategiczne. Doświadczenie zdobywała głównie w pracy dla sektorów: FMCG, telekomunikacji i finansów. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególnie badań eksploracyjnych związanych z innowacjami i strategią marek, w tym badań segmentacyjnych, postaw i użytkowania, a także nowych rozwiązań w zakresie analizy danych ilościowych. Z wykształcenia jest psychologiem i historykiem sztuki.
CENA EARLY BIRD do 28.05.2024 r.:
ceny netto

W CENIE: udział w szkoleniu, materiały elektroniczne, certyfikat elektroniczny