BLOK: STRATEGIA
22.03
2024

BADANIA TRENDÓW4h

09:00-13:00, zajęcia ON-LINE (Zoom)

Opis zajęć

Co to są trendy konsumenckie? Kiedy możemy mówić o trendzie, a kiedy tylko o przelotnej modzie albo niszowym dziwactwie? Jak badać trendy? I czy w ogóle trendy można badać? Jakie wskaźniki mogą być diagnostyczne? Gdzie jest granica między badaniem a futurologią? Przegląd projektów trend-watchingowych realizowanych w Polsce.

Kluczowe pojęcia i zagadnienia

Trendy konsumenckie, trendy kulturowe, trendy rynkowe, trendy demograficzne. Strategie rynkowe oparte na trendach. Badania trendów, prognozowanie trendów.

Umiejętności, jakie wyniosą z zajęć uczestnicy:

  • Inspiracja do samodzielnego trendwatchingu
  • Rozumienie różnych definicji trendów konsumenckich
  • Umiejętność zrozumienia i oceny różnych analiz trendów

Program:

  1. Co to są trendy konsumenckie – uporządkowanie pojęć
  2. W jaki sposób bada się trendy konsumenckie – przegląd stosowanych na rynku rozwiązań
  3. Konsument 2022 – przykład procesu trendwatchingowego i jego efektów
  4. Tworzenie samodzielnych projektów trend-watchingowych

Agnieszka Warzybok

decode / Future.Company

Badaczka społeczna i marketingowa. Baczna obserwatorka rzeczywistości i trendów konsumenckich. W branży badawczej od 2010 roku. Specjalizuję się w prowadzeniu i realizacji projektów związanych z budowaniem relacji z klientami, wizerunkiem marek oraz badań na potrzeby B2B. W pracy ceni niestandardowe podejście, łącząc różne metody badawcze i podejścia metodologiczne.

CENA EARLY BIRD do 06.03.2024 r.:

ceny netto

W CENIE: udział w szkoleniu, materiały elektroniczne, certyfikat elektroniczny